Flere sager ender i kiv og strid

Kommunen slækkede på kravene til husdyrbrug - miljøorganisationerne klager over flere sager

Flere grise i stalden betyder mere gylle på marken. Danmarks Naturfredningsforening synes Hjørring Kommune er for gavmild med miljøgodkendelser til landbruget. Arkivfoto: Michael Koch

Flere grise i stalden betyder mere gylle på marken. Danmarks Naturfredningsforening synes Hjørring Kommune er for gavmild med miljøgodkendelser til landbruget. Arkivfoto: Michael Koch

Der er ikke helt så dejligt derude på landet, når landmandens ønske om produktivitet og stordriftsfordele støder imod miljøorganisationernes ønske om at passe på naturen. Antallet af klagesager er stigende. - Vores fornemmelse er, at det er Danmarks Naturfredningsforening (DN-Hjørring), der er blevet mere "flittig", lyder det fra Knud Suhr, der er teamleder i Team Erhverv på teknisk forvaltning i Hjørring Kommune. Mere at klage over Det er kommunen, der skal forsøge at få det moderne landbrug til at gå op i en højere enhed med naturbeskyttelse, når en landmand beder om miljøgodkendelse til nye produktionsanlæg. Jørgen Jørgensen, lokalformand for DN, bekræfter at der er sendt flere klager til Natur- og Miljøklagenævnet. DN-Hjørring påklagede ingen miljøgodkendelser i husdyrsager i 2007, fire i 2008, 5 i 2009 og 11 i 2010. - Der er desværre blevet mere at klage over. Kommunens administrationspraksis er blevet mere lempelig i husdyrsagerne, siger Jørgen Jørgensen. Ny praksis nødvendig Hjørring Kommunes egne miljøfolk appellerede sidste år til politikerne i teknik- og miljøudvalget om en lidt skrappere praksis ved godkendelsen af kvælstofudledning til værdifulde naturområder. - En ny praksis er nødvendig, hvis Hjørring Kommune skal undgå at tabe sager i Natur- og Miljøklagenævnet, understregede teknisk forvaltning overfor politikerne. Men politikerne valgte at fastholde den gamle praksis, og det er flere gange sket, at udvalget har givet miljøgodkendelse i sager, hvor forvaltningen anbefalede at sige nej. Det mest sørgelige - Det mest sørgelige er, at politikerne mener, at de har bedre forstand på det her, end de eksperter de har ansat til det. De politiserer noget, der er lovgivet helt sagligt om, og det forstår jeg sgu ikke. Det eneste de får ud af det, er klager, siger Jørgen Jørgensen. Der skal nok være en og anden, der mener at "de der miljøflippere har for god tid", men hvis Natur- og Miljøklagenævnet giver dem medhold, kan man vel dårligt beskylde dem for at klage for meget. DN-Hjørring påklager knap 10 procent af kommunens afgørelser i husdyrsager. - Det Økologiske Råd påklager faktisk flere - og har fået medhold i samtlige sager. Det har vi i øvrigt også, pointerer Jørgen Jørgensen.