Flere sager om sex-overgreb

Aalborg Kommune får et halvt hundrede underretninger om året.

Kommunerne får flere såkaldte underretninger om børn med problemer. Arkivfoto

Kommunerne får flere såkaldte underretninger om børn med problemer. Arkivfoto

Indtil dato har Aalborg Kommune i 2011 modtaget 1538 underretninger om børn med problemer. Sidste år fik man 1407, og året før kom der 1229. Så også i landsdelens største kommune stiger antallet af sager om børn og unge, som der er grund til at bekymre sig om. Af underretningerne handler tre-fem pct. normalt om mistanke om seksuelt misbrug af børn. Det vil sige, at der i Aalborg formentlig vil være godt et halvt hundrede underretninger herom, når tallet for 2011 gøres endeligt op. Da man gjorde status for første halvdel af året, var tallet 30. Også andre kommuner modtager et stigende antal underretninger om denne type problemer, viser en rundringning, NORDJYSKE har lavet i kølvandet på gårsdagens nyhed om, at man i Thy og på Mors ser antallet af sager om vold mod og misbrug af børn stige. Stigning i antal henvendelser Ikke alle kommuner er umiddelbart i stand til konkret at opgøre, hvor mange af det stigende antal underretninger, der handler om præcis seksuelt misbrug. - Men vi oplever en stigning på dette felt, både når det gælder henvendelser fra borgere og underretninger fra skole og andre myndigheder, siger Lone Iversen, der er familiechef i Frederikshavn Kommune. Direktør Søren Kjær, Rebild Kommune, siger, at rådgiverne fornemmer "en lille, men ikke meget markant stigning". - Jeg er ikke i tvivl om, at når fokus på området øges, påvirker det antallet af henvendelser, siger han. Relevante underretninger I Aalborg Kommune siger socialchef Hanne Manata, at når misbrug af børn er på avisernes forsider, giver det flere henvendelser. Men, mener hun, det kan langt fra forklare hele stigningen: - Ankestyrelsen har også ført en kampagne for at få fagfolk til at underrette, og vi har selv udstyret vore medarbejdere med flere nye værktøjer, heriblandt en "bekymrings-lineal", der angiver, hvornår man bør gøre hvad. Alt sammen skubber det i retning af, at flere sager fører til en underretning, siger Hanne Manata. Er det godt eller skidt, at I får flere underretninger? - Det er ikke godt i sig selv, for det er jo udtryk for, at nogen ikke har det godt. Men i de allerfleste tilfælde er underretningerne reelle og relevante. Mere rådgivningSå det stærke fokus har ikke ført til, at man laver underretninger om problemer, der ikke kan bære det? - Det er helt bestemt ikke mit indtryk. Samtidig er det vigtigt at huske, at det langt fra er alle underretninger, der ender med en anbringelse uden for hjemmet eller tilsvarende indgreb. Meget ofte fører en underretning alene til, at familien får en udvidet rådgivning, siger Hanne Manata. Aalborg Kommune har dog den faste praksis, at kommer der underretning om seksuelle overgreb, anmeldes sagen altid til politiet, oplyser socialchefen.