Hospitaler

Flere senge på medicinske afdelinger

NORDJYLLAND:De pressede medicinske afdelinger på Aalborg Sygehus kan se frem til 12 ekstra og sikkert hårdt tiltrængte sengepladser. Det vedtog regionsrådet tirsdag, da en pulje på 20 millioner kroner til det medicinske området og fælles akutmodtagelser blev udmøntet. Udvidelsen i Aalborg koster knapt det halve af det beløb. Der blev også penge til etablering af et midlertidigt medicinsk center på Sygehus Thy/Mors, opnormering af anæstesien samme sted samt til arbejdet med diagnostiske centre. Sådanne centre, der skal forbedre diagnosticeringen og derved være med til at begrænse antallet af genindlæggelser, har blandt andet sygehuset i Silkeborg gode erfaringer med.