Flere skælder os ud

Han­ne Niel­sen, over­as­sis­tent: - Der er fle­re, der let bli­ver hid­si­ge i te­le­fo­nen. De skæl­der ud og er ikke så tål­mo­di­ge som tid­li­ge­re. Det på­vir­ker mig ikke så me­get. Jeg er ikke så ban­ge af mig og har væ­ret her i man­ge år.
EMNER 10. marts 2007 05:00

Af Jakob Gammelgård jakob.gammelgaard@nordjyske.dk @Byli.9.special:Foto: Peter Broen peter.broen@nordjyske.dk @Brød.8.note-u-indryk:HJØRRING: Det er en generel tendens, at offentligt ansatte som politibetjente og socialrådgivere,oplever at borgerne er mere aggressive og lettere tænder af med vold og trusler. NORDJYSKE har spurgt nogle af de ansatte i kommunens borgerservice om deres syn på udviklingen, og om hvordan de bliver påvirket af dagligt at være i kontakt med sure mennesker.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...