Flere skæve hoveder

Åben rådgivning for forældre til spædbørn med skæve kranier lukker.

Klodsede børn med dårlig motorik og skæve hoveder. Dem vil vi fremover se flere af i Aalborg Kommune. Når nutidens forældre pligtskyldigt lægger deres spædbørn til at sove på ryggen, som Sundhedsstyrelsen anbefaler det, risikerer børnene skæve hoveder. Derfor oprettede Aalborg Kommunes børnefysio- og ergoterapeuter i 2003 en åben rådgivning for forældre til børn med skæve kranier. Men nu lukker rådgivningen igen. Ikke fordi behovet er forsvundet. Tvært imod var antallet af henvendelser i den åbne rådgivning sidste år steget til 383. Men byrådet har pålagt kommunens børnefysio- og ergoterapi at spare. Terapien har måttet skære 44 timer ned om ugen ud af en bemanding på 10,5 fuldtidsansatte. - Vi har måttet sige farvel til en ansat, og flere terapeuter er gået ned i tid, fortæller lederen, Birgit Meier. Konsekvensen er, at den åbne vejledning lukker ved årsskiftet. Samtidig udelukkes førskolebørn fra fire år og opefter fra forebyggende tilbud om fysioterapi. - Vi måtte se på, hvilke børn, der har mest brug for os, forklarer Birgit Meier. Angående de skæve kranier beroliger lederen med, at man fremover vil have en tæt, løbende dialog med sundhedsplejerskerne. Og de vil stadig kunne visitere spædbørn til behandling hos børneterapeuterne. Men kun, hvis barnet samtidig har problemer med sanserne eller motorikken. Terapeuternes tidlige, forebyggende indsats forsvinder altså. Samtidig er visitation en mere bureaukratisk, besværlig og langsom form for hjælp end forældrenes hurtige kontakt til den åbne rådgivning. Her har forældrene selv kunnet ringe ind og få en tid. Og netop tid er en afgørende faktor, når det gælder skæve kranier. Et spædbarns kranie er blødt fra fødselen, men gradvist forbener det. Efter et halvt års tid har kraniet fundet sin blivende form, som er svær at ændre. - Så kan vi ikke gøre mere med vores hjælpemidler, fortæller Birgit Meier. Det gælder altså om at sætte ind hurtigt, hvis der skal rettes op på det skæve kranie og de skavanker, der kan følge med: Ubalance i kroppen, dårlig koordinering og motorik. Rent kosmetisk kan der også opstå problemer, beretter Birgit Meier. - Vi har mødt børn, der ikke har fået hjælp, og hvor det ene øre stak udenfor elefanthuen. Den åbne rådgivning blev i sin tid indført for at give forældre vejledning på et tidligere, mere hensigtsmæssigt tidspunkt, samt for at mindske administrationen omkring hjælpen.