EMNER

Flere "skæve huse"

Aalborg Kommune har søgt Socialministeriet om 600.000 kr.

Succes'en med de "skæve huse" på Svenstrupgård er så iøjnefaldende, at Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen vil udvide de nuværende 10 huse til 12 og derfor har søgt Socialministeriet om 600.000 kroner i støtte. Baggrunden er, at der i øjeblikket er 16 ansøgere til de eksisterende huse, og da fraflytningen fra boligerne er meget lille, er det nuværende antal huse utilstrækkeligt. Husene er beregnet for mennesker med særlige sociale problemer, eksempelvis mangeårig alkoholisme, og for at få adgang til et af husene, skal de pågældende uden succes have været forsøgt placeret i almindelige boligformer. Der skal således være tale om personer, der ikke kan klare sig uden tæt kontakt til en institution som Svenstrupgård, som blandt andet byder på sygeplejerske, socialrådgiver, færdiglavet mad samt tilbud om aktivering og fællesskab. - Svenstrupgård er et rigtig godt sted for disse mennesker, fordi de samtidig har deres egen lille bolig og adgang til fællesskabet på Svenstrupgård. De gange, jeg har været derude, har jeg oplevet, hvor stolte og glade, de er for deres bolig, så det er alle tiders projekt, siger familie- og socialrådmand Mai-Britt Iversen (S). Sidst, der blev bygget nye boliger på stedet, var i 2007. Dengang kostede de to boliger på hver 40 kvadratmeter tilsammen 1,2 millioner kroner. Trods prisudviklingen i den mellemliggende periode skønnes det, at to tilsvarende huse som følge af byggebranchens krise kan bygges for et tilsvarende beløb. Nybyggeriet vil ikke medføre udgifter for forvaltningen, da de 600.000 kroner - efter statstilskud - udredes af boligforeningens opsparing. Tilsvarende dækker foreningen de løbende driftsudgifter.