Flere skæve indfald, tak!

Carsten Bregnhøj vil højne erhvervslivets grønne bevidsthed

HJØRRING:Ifølge Grøn Guide Carsten Bregnhøj findes der kun nogle ganske få nordjyske virksomheder, som er tilstrækkeligt bevidste om de muligheder, der ligger i de grønne og de bløde værdier - vel at bemærke muligheder, som virksomhederne vil kunne mærke, når årsregnskabet gøres op. Det siger han i forlængelse af den temadag, som en række såkaldte "miljøaktører i Vendsyssel" stod bag i sidste uge, hvor bl.a. fremtidsforsker Maria-Therese Hoppe kom med nogle bud på fremtidens værdier i Nordjylland - værdier, som erhvervslivet efter hendes opfattelse burde satse hårdt på. Carsten Bregnhøj var en af arrangørerne, og han var tilfreds med det budskab, som 87 folk fra det nordjyske erhvervsliv modtog. - Virksomhederne bør tænke i at profilere sig anderledes, miljøvenligt og utraditionelt, for på den måde at få nogle medarbejdere, der bliver (mere) stolte af deres arbejdsplads. På sigt vil en sådan indstilling kunne betale sig, siger han. For hvorfor skal administrationsbygninger altid bygges indenfor samme skabelon. Hvorfor ikke bygge i halm, spørger Carsten Bregnhøj. Og hvad med isolering - hvorfor ikke isolere gulvet med gamle flasker, som på langt sigt er mere miljøvenlige end de sædvanlige former for isolering, der især koster energi, når det skal destrueres. Der er muligheder nok, og sørger virksomhederne blot at få markedsført deres tanker og strategier, er han overbevist om, at muligheden for indtjening lurer lige omkring hjørnet. Carsten Bregnhøj er klar over den indbyggede konflikt, der ligger i at gå utraditionelle veje i forsøget på at sikre en stadig vækst, men det er efter hans opfattelse en nødvendighed. Også selv om det kræver et brud på de vanlige handlingsmønstre i erhvervslivet. - Der hvor turistbranchen sælger drømmen om en flot, ren natur og samvær med familien, kan jeg sælge bevidsthed til de mennesker, der bor i kommunen - f.eks. bevidsthed om, at det faktisk bedst kan betale sig at lade være med at rette en å ud, fordi området måske alligevel ikke kan betale sig at dyrke, og fordi de lystfiskere, der kommer til området, køber mad, overnatning og måske fiskegrej, som de ikke ville have gjort, hvis åen var lige og næsten uden fisk, siger han. En opfordring, med andre ord, til det nordjyske erhvervsliv om at tænke nyt og kreativt - for regionens og beskæftigelsens skyld.