Motionsidræt

Flere skal motionere i klubberne

Kampagne skal gøre folk bevidste om de mange tilbud i idrætsforeningerne INSPIRATIONSMØDE: Kampagne skal gøre folk bevidste om de mange tilbud i idrætsforeningerne

HIRTSHALS:Alt for mange både børn og voksne får ikke den nødvendige motion. Det skyldes ikke kun manglende motivation, men også at mange slet ikke er klar over, hvor bredt et spektre af forskellige motionstilbud områdets foreninger egentlig kan tilbyde. Det vil Sund By i Hirtshals og DGI Nord i samarbejde med klubberne forsøge at gøre noget ved. Foreningslivets fremtid var forleden til debat i Hirtshals Idrætscenter. Og selvom kun fem lokale foreninger var mødt op til inspirationsmødet, betegner sundhedskoordinator Mette Jakobsen fra Sund By mødet som meget konstruktivt. Det første konkrete initiativ består af en to trins-raket, hvor foreningerne tilbydes en række instruktørkurser med fokus på sundhed,og dernæst skal en kampagne lokke til at dyrke motion i foreningerne. - Der er mange mennesker som aldrig har været medlem af en klub eller i det hele taget har dyrket motion. Vi skal være bedre til at rette fokus mod den målgruppe, og det kan bl.a. ske ved, at foreningerne bliver bedre til at fortælle, hvilke tilbud de har, siger Mette Jakobsen. Derfor bliver alle idrætsforeninger næste år inviteret til at deltage i en stor fælles inspirationsdag, hvor hver enkelt forening kan præsentere deres tilbud på en stand ved en form for idræt- og motionsmesse. Derudover arbejdes der på at lave en større markedsføringsindsats. Mette Jakobsen forestiller sig, at der eksempelvis i samarbejde med Hirtshals Avis laves en stor temaavis om idræt og motion, hvor interesserede har mulighed for at tage direkte kontakt til klubberne og melde sig til aktiviteter. Alle klubber er velkomne til at kontakte Sund By med indspark og gode ideer til andre tiltag som kan få flere til at dyrke motion. Samtidig bliver foreningerne tilbudt instruktørkurser, hvor der bl.a. bliver sat fokus på førstehjælp, blodtryksmåling og konditest. - Mange klubber har efterlyst førstehjælpskurser, og desuden er det vigtigt at have nogle redskaber, så man kan teste hvad folk kan holde til. Det giver også instruktøren en tryghed, siger Mette Jakobsen. Derfor arbejdes der også på at få amtets testtrailer forbi. Den indeholder løbebånd, kondicykel og udstyr til måling af fedtprocent.