EMNER

Flere småbyer på vej til at gå på fibernettet

Fibernettet breder sig fra landsby til landsby i Himmerland

Som perler på en snor føjer landsbyer sig på fibernettet i den sydøstlige del af Aalborg Kommune. For nylig blev Oppelstrup indlemmet i rækken af byer, der betegnes som under planlægning fra HEF Fibernets side, og senest er Lillevorde samt småbyer som Gudum, Skovstrup og Torderup kommet til. Nærhed og interesse Bredbåndschef hos HEF Carl Hauton forklarer, at det er nettets ankomst til Vaarst og Fjellerad, der gør det muligt at udbrede nettet til endnu minde bysamfund som flere af de nævnte. - Fordi forbindelsen allerede er tæt på, lader det sig gøre. Det gælder eksempelvis for Oppelstrup, hvor forbindelsen fra Gistrup går lige forbi. På den måde breder vi os som ringe i vandet, siger Hauton, der dog understreger, at nærhed alene ikke gør det, der skal også en god portion interesse til fra borgerne. Som hovedregel kræves der en tilslutning på minimum 60 procent. Med Lillevorde under planlægning er nettet på vej mod øst, og det er Carl Hautons håb, at byer som Mou, Egense og Dokkedal næste år også er omfattet af konkret planlægning. Ændret forretningsmodel I øjeblikket har HEF Fibernet lagt fiber ind hos 9000 husstande i Himmerland, men heraf er under halvdelen aktive forstået på den måde, at kun omkring 4300 tilsluttede gør brug af nettet. Forklaringen er, at fibernetselskabet længe opererede med en forretningsmodel, hvor husstande kunne få installeret fibernet til en pris langt under de faktiske omkostninger. Ydermere kunne de slippe for at betale leje for fibernettet til HEF, hvis de ikke tog nettet i brug til ydelser som internet, tv eller telefon. Og det var der mange, der valgte ikke at gøre. - Rigtig mange valgte at få nettet installeret for på en billig måde at få huset fremtidssikret, specielt i forhold til et fremtidig salg, fortæller han. Indtjening på indhold Løsningen viste sig ifølge Hauton at være en model uden netleje kombineret med, at fibernetselskabet via selskabet Waoo, som det er medejer af, tilbyder indhold i form af tv, internet og telefon. For at sikre at de tilsluttede drager erfaringer med ydelserne fra Waoo, skal de som minimum købe internet i et halvt år. - Og det har vi sig at være en anderledes holdbar forretningsmodel, fordi vi nu får betaling via indholdsprisen, siger Carl Hauton. Som tingene tegner sig i øjeblikket, vil selskabet have cirka 9000 aktive brugere i løbet af 2014, og dermed vil indtægterne være store nok til at få driften til at løbe rundt. - Og som planen ser ud i dag, vil der i 2018 også være til afskrivning og finansieringsomkostninger, siger han. Og som et brugerejet selskab er det ikke HEF's hensigt, at fibernettet med tiden skal blive en lukrativ forretning. - Det er meningen, at det skal hvile i sig selv. Et fremtidigt overskud skal bruges til at gøre det billigere for den enkelte forbruger eller på at udbygge nettet yderligere, siger han.