Flere søger ind på VUC Thy-Mors

Trods høj beskæftigelse større interesse end nogensinde for efteruddannelse THY-MORS: Trods den høje beskæftigelse er der større interesse end nogensinde for at efteruddanne sig på VUC - også i det kommende skoleår. I hvert fald har VUC Thy-Mors i øjeblikket flere tilmeldinger til både hf-afdelingen og til den almene voksenuddannelse (avu) end på samme tid sidste år, fortæller forstander Jens Otto Madsen. Og det er ikke fordi, der har været få kursister i år. Faktisk har 2006-07 været et rekordår for voksenuddannelsescentret. Lige nu er der godt fem procent flere tilmeldinger til hf-fag, sammenlignet med samme tidspunkt for et år siden. For avu - der svarer til folkeskolens 8.-9. klasse - er stigningen på over 20 procent. - Vi havde frygtet, at den gode beskæftigelsessituation havde kunnet mærkes i forhold til avu. Men sådan ser det ikke ud. Vi kan glæde os over, at der stadig er stor interesse for at kvalificere sig, siger Jens Otto Madsen. Det er i stigende grad helt unge, der søger ind. VUC er primært for folk over 18 år, men takket være en dispensation fra Undervisningsministeriet kan også 16-17-årige søge. - Vi laver en uddannelsesplan for de unge i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU). Og med udviklingsmidler fra både ministeriet og Region Nordjylland kan vi tilbyde en særlig mentorordning, ikke kun for de 16-17-årige, men for unge op til 24 år, siger Jens Otto Madsen. Mange af de unge kommer til VUC, efter at de har droppet en uddannelse på for eksempel handelsskolen eller det almene gymnasium. De er skoletrætte, men ofte er det helt andre problemer, der ligger bag. Det skal mentorordningen være med til at rette op på. Ordblinde Også folk med læse- og stavevanskeligheder bliver der taget hånd om på VUC Thy-Morss, som i begyndelsen af året overtog ordblindeundervisningen fra Voksenspecialskolen. Det er en lille del af forklaringen på den stigende interesse for et kursus på VUC: - Men også kun en lille del. Langt hovedparten af vores kursister er unge eller modne voksne, som gerne vil kvalificere sig til et kursskifte i arbejdslivet, siger VUC-forstanderen. To-årig hf For andet år i træk optager VUC Thy-Mors elever til en hel, to-årig hf. 21 har allerede tilmeldt sig, men der er plads til flere på holdet. I øvrigt tilbyder skolen idræt, musik og italiensk som nye hf-fag, og i Sydthy er der planlagt et kursus med overskriften ”Kan tro flytte bjerge?”. Også for ældre I dette skoleår har VUC Thy-Mors haft stor succes med kurser i it og engelsk, tilrettelagt i samarbejde med Ældre Sagen. Dette tilbud - som i øvrigt kan søges af alle aldersgrupper - udvides i 2007-08 med kurser i filosofi, historie og samfundsfag. Endelig udvides timetallet i VUC-kurset i ”dansk som andetsprog”, så der er mulighed for at starte på et mere grundlæggende niveau end tidligere. VUC Thy-Mors er klar med en brochure for det kommende skoleår. Den bliver husstandsomdelt sidst i juli. @Byli.9.special.bund:Af Morten Kyndby Holm morten.kyndby.holm@nordjyske.dk