EMNER

Flere søger om at få meritlæreruddannelse

Hjørring har som et af de få seminarier færre ansøgere

HJØRRING:Interessen for at blive meritlærer er steget med 73 pct. på landsplan. På mange seminarier er der dobbelt så mange ansøgere, men Hjørring Seminarium er et af de få, der har fået færre ansøgere. Her søgte 93 sidste år, da uddannelsen blev etableret. I år har 74 søgt. - Forklaringen på vores tal er, at vi sidste år i forhold til resten af landet havde et meget højt ansøgertal i relation til områdets indbyggertal. Man kan sige, at resten er landet er kommet op på vores niveau, siger rektor for Hjørring Seminarium Nils-Georg Lundberg, som også er formand for Lærerseminariernes Rektorforsamling. - I rektorforsamlingen er vi meget overrasket over den store interesse. Umiddelbart havde vi i efteråret nedjusteret forventningerne til ansøgertallet i år, men desto tættere vi kom på ansøgningsfristen, jo mere blev vi sikre på, at der ville komme mange ansøgere. Blandt dem er der helt sikkert ansøgere, som ville have taget den ordinære uddannelse, hvis ikke meritlæreruddannelsen var kommet. Omvendt har den nye uddannelse også inspireret nogen til at gå i gang, som ellers ikke ville være begyndt, mener Nils-Georg Lundberg. Midt i glæden over den store interesse for meritlæreruddannelsen giver det stærkt stigende ansøgertal også grund til bekymring. - Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi til sommer, når vi kan se det samlede ansøgertal, kan se på, om der er balance mellem optaget til meritlæreruddannelsen og den ordinære uddannelse. Efter min mening skal meritlæreruddannelsen være et supplement til den fire-årige ordinære uddannelse. Hvis ansøgertallet til den ordinære uddannelse bliver som sidste år, vil meritlæreruddannelsen udgøre 50 pct. af dem. Det bliver derefter op til en politisk diskussion. Jeg har i hvert fald i sinde at spørge politikerne, om det var det, de ville med uddannelsen, siger Nils-Georg Lundberg. Han fortæller, at der allerede nu er sket småjusteringer af uddannelsen: - For eksempel er praktikkens betydning for uddannelsen blevet understreget i en bekendtgørelse. En del studerende har søgt om at få merit for erfaring fra undervisning, men det er jeg meget karrig med at give. Det er utroligt vigtigt, at de kommer ud i bedømmelsespraktik, så der gives bevis på, at de er egnede til at undervise. På landsplan har 2160 søgt om optagelse til meritlæreruddannelsen.