Lokalpolitik

Flere sommerhuse må vente

Lønstruplodsejer må vente med udstykning af otte sommerhusgrunde

HJØRRING:Et projekt med udstykning af otte nye sommerhusgrunde ved M. Kabelsvej er nu stillet i bero indtil videre. Lodsejer Henrik Jensen, M. Kabelsvej 55, der ejer jorden, vil udstykke otte sommerhusgrunde lige syd for sommerhusområdet ved Jollevej. To ting spænder imidlertid ben for planerne. Dels har miljøminister Hans Henrik Schmidt (V) varslet, at han til foråret fremlægger et lovforslag, der vil tillade 8.000-10.000 ekstra sommerhusgrunde i Danmark. Hvis forslaget bliver vedtaget tildeles alle kommuner formentlig en kvote. - Vi vil vente og se, hvad Hjørring Kommunes kvote bliver, siger udvalgsformand Ole Ørnbøl (S). Desuden har kommunen sendt et lokalplanforslag om Lønstrup ud i høring. I lokalplanforslaget operer man med en ”grøn”, rekrativ, kile netop der, hvor Henrik Jensen vil udstykke. Der kan komme tilkendegivelser fra Lønstrupborgerne - for eller imod - den ”grønne” kile under høringsperioden, som foregår nu. Politikerne tage stilling til tilkendgivelserne, når lokalplanen til sin tid skal vedtages i byrådet. Ole Ørnbøl oplyser, at udvalget umiddelbart er postivt stemt for udstykningen. Henrik Jensen har lovet at plante grønt omkring udstykningen. Desuden ligger udstykningen så lavt, at man vuderer, at naboerne i området ikke vil blive generet at nybyggeriet.