Flere spillede golf i Hvalpsund

Den lokale klub noterede fremgang blandt greenfee-spillere

En flot fremgang i antallet af greenfeespillere var en af de oplysninger, som formanden, Hardy Mortensen, gav medlemmerne, da Hvalpsund Golf Club holdt generalforsamling. Det skete i klubhuset og ikke færre end 80 medlemmerne var mødt op, da dirigenten Ove Nørskov bød velkommen. Formandens efterfølgende beretning var ledsaget af en billedkavalkade på storskærm over sæsonens aktiviteter. - Selv om sæsonen blev kort på grund af den lange vinter, nåede klubben nye højder både hvad angår antal besøgende spillere og kvaliteten i de afholdte matcher med rigtig flot tilslutning, sagde Hardy Mortensen. - Der har været en rigtig flot fremgang i antallet af greenfee-spillere i løbet af den forgangne sæson. Efter sidste sæsons nyhedsinteresse har vi oplevet, at folk er kommet igen og igen og det er efterhånden blevet kendt, at vi har nogle fantastiske golfbaner i Hvalpsund, forklarede formanden. For at tiltrække nye medlemmer har der været forskellige tiltag. Blandt andet flere åbent hus-arrangementer i foråret, som også resulterede i nye medlemmer. Beskedent underskud Efter formandens beretning blev økonomien gennemgået. Regnskabet viser et beskedent underskud på 751 kr., hvilket blev betegnet som meget tilfredsstillende. Ved valgene til bestyrelsen blev Hardy Mortensen, Tonni Jessen og Kristian Mortensen genvalgt uden modkandidater, mens Palle Asmussen og Dorthe Byrialsen genvalgtes som bestyrelsessuppleanter. Formanden fortalte også om planer og mål for det kommende år. Udover en række golfmatcher vil klubben gøre en endnu større indsats rent markedsføringsmæssigt for at trække især flere greenfee-spillere til Hvalpsund og endvidere er der planlagt Pro/Am match i august.