Flauenskjold

Flere støttemedlemmer

Støtteforeningen for Flauenskjold Lokalhistoriske Arkiv har afholdt generalforsamling på biblioteket. Formanden Erik Bak kunne bl.a. fortælle, at støtteforeningen har overdraget 3500 kr. til Lokalhistorisk Arkiv i Flauenskjold. Støtteforeningen har forøget sit medlemstal i årets løb med 25 og er nu oppe på 79 støttemedlemmer. Erik Bak og Elna Larsen blev genvalgt, mens Grethe Bak blev nyvalgt. Som suppleanter blev Lilly Nielsen og Frederik Johansen valgt.