Flere svin, men mindre forurening

} UDVIDELSE: Selv om et svinebrug på Vangvejen i Haverslev udvides fra 500 til 700 søer og fra 11.000 til 17.000 smågrise årligt, vil det ikke betyde mere forurening af naturen, drikkevand eller Limfjorden. Nordjyllands Amt har lavet en VVM, en vurdering af virkningen på miljøet, og den viser, at der efter udvidelsen vil være uændret eller mindre påvirkning med nitrat og fosfor af omgivelserne. Det skyldes, at den nyeste viden og teknik tages i brug, blandt andet forsuringsanlæg, gylleseparering og en særlig fodring.