Flere sygemeldte end ledige

Antallet af sygesager fortsætter med at stige

HJØRRING:- Nu skal kurven knækkes, lød det fra politikerne i løbet af efteråret. Men selvom der i oktober tiltrådte fire nye sagsbehandlere til området, er det ikke lykkedes at komme afgørende ned i dyngerne med sygedagpengesager i Hjørring Kommune. Antallet er tværtimod steget fra oktober til december med 72 sager, så der i december var 1222 sygedagpengesager i Hjørring Kommune. De seneste ledighedstal siger 1200 ledige i kommunen, så nu er en interessant grænse nået, hvor der er flere syge end ledige. Netop det store fald i ledigheden bliver også brugt som en af forklaringerne på den store stigning i antallet af sygedagpengesager, der i år ventes at sprænge kommunens budget med en overskridelse på henved 30 mio. kroner. Med andre ord, jo flere der kommer i arbejde, jo flere bliver også syge. Færre nye sager Tallene viser dog, at der tilsyneladende sker et fald i antallet af nyere sager. Der er siden oktober blevet 39 færre sager med en varighed på under fem uger. Til gengæld er antallet af sager fra fem til 52 uger steget med 81, og der er kommet 30 flere af de dyre sager, hvor klienterne har været sygemeldte i mere end 52 uger. Når sagerne strækker sig ud over 52 uger, er der ikke længere refusion fra staten og kommunen betaler selv hele udgiften. Det gælder nu for 306 af de 1222 sygesager. Som det har været tilfældet hele året, udgør gruppen af kvinder mellem 30 og 50 år den største gruppe af sygedagpengemodtagere.