Flere tager bussen

For første gang i otte år var der i 2008 flere nordjyder end året før, der tog bussen. Krisen får flere til at køre kollektivt.

For første gang i otte år var der i 2008 flere nordjyder end året før, der tog bussen. Krisen får flere til at køre kollektivt. Arkivfoto: Henrik Bo

For første gang i otte år var der i 2008 flere nordjyder end året før, der tog bussen. Krisen får flere til at køre kollektivt. Arkivfoto: Henrik Bo

Ifølge nye tal fra Nordjyllands Trafikselskab (NT) havde selskabet i 2008 2,1 pct. flere passagerer end året før. - For os er det uhyre positivt, at kurven nu er knækket, siger NT-direktør Christian Roslev. Han mener, at stigningen til dels kan forklares med, at krisen begyndte at kradse i 2008. - Vi fornemmer, at ikke så få familier har valgt at opgive bil nummer to og benytter kollektiv transport i stedet, siger Christian Roslev. Tallene betyder, at NT for første gang i adskillige år ikke skal bede kommuner og region om et ekstra tilskud. Passagertallet beregnes ved i uge 40 hvert år at tælle samtlige passagerer. I 2008 var antallet 295.561, mens tallet året før var 289.582. Stigningen sker på trods af, at busserne i 2008 kørte lidt færre timer end året før. Antallet af passagerer kan ikke sammenlignes mange år tilbage i tiden, fordi NT's dækningsområde fra 2007 blev udvidet til at omfatte hele den ny Region Nordjylland. Men fra 1993 til 2006 faldt det årlige passagertal i det gamle NT-område fra 35 mio. til 28,5 mio. Stigningen fra 2007 til 2008 er især sket på de større ruter. En ny trafikplan, som NT's bestyrelse i de kommende måneder sender til høring, lægger op til, at det netop er de større ruter, der skal satses mere på for yderligere at forøge passagertallet. Der skal være færre minutter end i dag mellem de ruter, der kører ad de større veje mellem de større byer. Til gengæld skal der ifølge forslaget køre færre eller slet ingen busser i mindre tæt befolkede områder.