Lokalpolitik

Flere tanker om budgetlægning

BUDGET:Den 13. oktober gør byrådsmedlem Søren Risager sig nogle tanker om budgetforhandlingerne i læserbrevsform her i NORDJYSKE. De indledende bemærkninger om vores udgangspunkt for forhandlingerne, og at alle her bagefter sammenbruddet bør spørge sig selv ¿om ikke hver enkelt kunne have bidraget mere positivt¿ - er jeg bestemt enig i. Ja, faktisk foreslog jeg det allerede før forhandlingerne brød sammen, men det hjalp som bekendt ikke. Når Søren Risager derefter forsøger at lave historieforfalskning ved at tildele især Borgmesteren og mindretallet ansvaret ¿ ja, så må vi have fakta på bordet. Det var ikke, som Risager beskrev det, at borgmesteren og mindretallet indgik en budgetaftale. På det afsluttende forhandlingsmøde d. 26.9., som var sidste frist for indlevering af ændringsforslag, mødte Venstre og Liste T op med et færdigt forslag. De ønskede ikke at bruge det papir, som vi alle sad med, og som var et resultat af mange forhandlingsmøder. De brugte vel 20 minutter på at forklare vi øvrige forhandlingsparter, hvordan deres forslag skulle forstås, og at de ikke ville ændre heri, og at den grundlæggende betingelse for et budgetforlig ¿ nemlig, at man har flertallet - var skabt mellem de to partier. At Risager derefter forsøger at forklare, at den situation vi nu står i, overhovedet ikke ligner den Louise Gade V i Århus blev udsat for, nemlig ¿at et flertal uden om hende indgik budgetforlig, og at flertallet ikke vil ændre et komma¿ ¿ kan kun skyldes, at Risager for en gangs skyld har mistet klarsynet ¿ for det er lige præcis det der sker. Det har et flertal politisk altid ret til, men så ville det nok være klædeligt for flertallet, at det ikke gør det til noget odiøst, at mindretallet så indsender ændringsforslag sammen. Når Risager siger, der ikke var langt mellem de 2 forslag er det jo både rigtigt og forkert. Der var nemlig et godt stykke både økonomisk og indholdsmæssigt i de til tiden indleverede forslag. Det virker ærlig talt, som om Venstre og Liste T forsøger at fortrænge deres oprindelige forslag, som faktisk først blev tålelig for dele af deres eget bagland, da kommunen fik 12 mio. kr. ekstra i tilskud fra staten. Disse penge brugte de så til at rette op på de fleste af skaderne i det forslag, de oprindelig havde til hensigt at stemme igennem. Og end ikke disse ekstra penge ville de diskutere brugen af med de øvrige partier. Risager slutter med en opfordring til at arbejde positivt sammen i tiden fremover, og det gør vi gerne i SF. Måske den gamle borgmester så vil huske, at tillid ikke er noget man får, men noget skal gøre sig fortjent til. En ting er helt sikkert ¿ denne kommune og dens borgere kan ikke være tjent med den magtdemonstration Venstre og Liste T udviste i denne omgang.