Hirtshals

Flere til at betale regning

HIRTSHALS:Rent medlemsmæssigt er Hirtshals Handelsstandsforening blevet styrket og har nu 157 medlemmer, og dermed er der flere skuldre til at dække det store underskud, som året 2006 gav. Blandt andet investering i julebelysning medførte et underskud på 55.000 kroner på regnskabet, men dels har foreningen et overskud fra 2005 at tære på, dels er kontingentet for 2007 sat op, og så udgør den nye julebelysning en skjult reserve i foreningen Handelsstandsforeningen budgetterer med en forøgelse af kontingentet med ca. 100.000 kroner, og baggrunden er også, at der afsættes flere midler til markedsføring. Samtidig vil handelsstanden stå bag 25 forskellige aktiviteter i løbet af året. - Vi kører hårdt på i 2007 og 2008 med det sigte, at det er i Hirtshals der handles, siger handelsstandsformand Kurt Jakobsen. Der var genvalg til bestyrelsen, da Karl Chr. Lunden og Jørgen Jensen var parate til at tage endnu en periode.