Flere titler, men mindre oplag på det danske bogmarked

København, lørdag /ritzau/ Det danske bogmarked er i krise, og faldet i omsætning har resulteret i flere forlagssammenlægninger. Men afskaffelsen af fastprissystemet i 2000 har endnu ikke haft den helt store virkning på det samlede udgivelsesbillede, fremgår det af tidsskriftet Bogmarkedet. Dog er antallet af egentlige bøger siden 2001 faldet fra 7249 til 6456 titler. Tendensen synes også at være: Lavere oplag af den enkelte bog. Førsteoplaget på en typisk dansk voksenroman er i dag ifølge Den danske Forlæggerforening 800-1500 eksemplarer - men i 1970 var det eksempelvis 2000-6000. Forlæggerforeningen mener, at det i dag er sværere at vurdere en bogs salgspotentiale end tidligere. En lang række medier slås om befolkningens tid og interesse, hvortil kommer, at smag og behag i dag skifter hurtigere end i 1970'erne. Har en bog ikke solgt de første tre-fire måneder, den er i handlen, er det ifølge forlæggerforeningen lidet sandsynligt, at den virkelig sælger. De mange udgivelser bevirker, at relativt få titler får fuld opmærksomhed fra anmeldere, boghandlere og købere. Den besparelse, der måtte ligge i digitaliseret tekstbehandling og lavere produktionsomkostninger, bliver ædt op af øget titelantal. Ved udgangen af 2002 var der 430 boglader i Danmark, en nedgang på ti pct. på ti år. Men i treårs perioden 2000-2002 lukkede lidt under halvdelen af dem. Siden ophævelsen af fastprisaftalen på bøger mellem forlag og boghandler pr. 1. januar 2001 er salget af bøger fra supermarkeder, kiosker og andre detailforretninger (end boghandler) nået op på syv-otte pct. af den samlede bogomsætning, fremgår det af en midtvejsrapport fra udvalget vedrørende det danske bogmarked. Men det er stadig sådan, at 80 pct. af alle nyudgivelser udkommer med fastpris. Bogchef for Coop Danmark, Jeppe Mossin, oplyser, at supermarkedskæden Kvickly står for op mod 70 pct. af det samlede bogsalg for alle koncernens butikskæder, som i 2002 var på godt to mio. bøger. Fordelingen af salget er 20 pct. faglitteratur, 40 pct. børne- og ungdoms- og fagbøger (herunder koge- og havebøger). /ritzau/