Frederikshavn

Flere toiletter ved Grenen

Ingen kø ved håndvasken

Der er kø ved toiletdøren på Grenen om sommeren. Men nu bliver der mulighed for, at flere kan træde af på naturens vegne på samme tid. Teknisk udvalg har besluttet, at der skal gennemføres en udvidelse af det eksisterende toilet i kioskbygningen. Udvidelsen fordrer dog en godkendelse fra Fredningsnævnet.