Uggerby

Flere tvivlsomme strande

NORDJYLLAND:På det badevandskort, som By- og Landskabsstyrelsen hvert forår udarbejder, er der i år sket næsten en fordobling af antallet af strande med tvivlsomt badevand. Direkte forbud mod badning er der kun givet 14 steder. To af stederne ligger i Nordjylland. Det drejer sig områderne ved Liver Ås udløb og ved udløbet af Uggerby Å. By- og Landskabsstyrelsen, der hører under Miljøministeriet, deler badevand op i tre kategorier. Det er godt badevand, tvivlsomt badevand og vand, hvor det er forbudt at bade. Forbuddene kommer, når kvalitetskravene ikke har været overholdt i tre sæsoner. - Stigningen i antallet af strande med tvivlsom kvalitet skyldes det ekstreme vejr sidste sommer, hvor der var mange kraftige regnskyl. Her løb mange renseanlæg over med kloakvand, forklarer dyrlæge Linda Bagge, By- og Landskabsstyrelsen. Hendes råd er, at man nok i dage efter kraftige regnskyl, hvor man f.eks. hører om oversvømmede kældre, bør holde sig fra strande, hvor badevandets kvalitet er betegnet som tvivlsom. Det badevandskort, som By- og Landskabsstyrelsen har udarbejdet, er lavet på baggrund af vandprøver fra 2007. I alt er der taget prøver på 1271 badesteder. Konkret steg antallet af steder med tvivlsomt badevand fra 34 til 65.