Flere udgifter trods flere besparelser

AABYBRO:Selv om der spares på folkeskoler og børnepasningen næste år, er der områder i kommunens budget med stigende udgifter. Faktisk har kommunen med budget 2004 realvækst i serviceudgifterne på én procent. - Vi har to grunde til at stramme op.Vi skal overholde aftalen mellem regeringen og KL om at begrænse stigningen i udgifterne. Desuden har vi ikke råd til at finansiere væksten, sagde borgmester Ole LykkegaardAndersen (V), da flertallet vedtog budget 2004. Der skal bruges flere penge til kontanthjælp, sygedagpenge og førtidspension næste år for i alt 6,1 mio. kr. Samtidig skal der bruges 2,1 mio. kr. ekstra på anbringelser af børn. Det er udgifter, som de lokale politikere ikke har indflydelse på. Og da flertallet i byrådet har valgt ikke at hæve indtægterne ved øge skat eller grundskyld, skal der derfor findes besparelser andre steder. Det finder Erik Ingerslev (SF) forkert. - Regeringen har sat fem mia. kr. af til skattelettelser næste år. Det giver ikke ret meget per borger, men vi kunne tilbyde megen service for pengene. Jeg tror, ni ud af ti borgere hellere vil have servicen end den lille skattelettelse, sagde han. Birger Fischer (V) pegede på, at skattestigninger rammer lav- og mellem-indkomster hårdest. -Og det er SFs vælgere sagde han. Venstre,Socialdemokratiet og Borgerlisten lader bl.a.dagpleje og børnehaver spare 200.000 kr. Men den reelle besparelse er større, da der næste år er færre børn at passe. Derfor ventes et fald i udgifterne på 1,5 mio. kr. Folkeskolen skal på et skoleår spare en mio. kr. og en halv mio kr. på specialundervisningen. Alligevel skal kommunen næste år bruge ekstra 1,2 mio. kr. på skolerne, bl.a. fordi tilskuddet til elever i private skoler stiger 500.000 kr, og der kommer flere børn i SFOerne, hvilket også koster 500.000 kr. På børne- og ungeområdet spares 100.000 kr., men der bruges ekstra 1,9 mio. kr. på området næste år grundet anbringelserne. Ældreområdet skal effektiviseres for én mio. kr. Trods det ventes øgede udgifter for 400.000 kr. Det skyldes hovedsagligt en ekstra regning på 700.000 kr. fra Zealand Care for leje af hjælpemidler og ekstra 400.000 kr. til hjemmehjælp, fordi kommunen får flere ældre.