EMNER

Flere udlændinge køber feriebolig

Antallet af dispensationer mere end fordoblet fra 1993 til 2002

SKAGEN:Antallet af ejendomme i Danmark, som sælges til udlændinge, der har fået dispensation til købet af Justitsministeriet, er stigende. Det viser et svar fra Justitsminister Lene Espersen (K) til folketingsmedlem Peter Skaarup (DF). Peter Skaarup ønsker at få placeret det politiske ansvar for, at danske huse sælges til udlændinge, som ønsker at bruge dem som feriebolig, og derfor havde han bedt om at få opgjort hvor mange dispensationer, der er givet af de forskellige regeringer, der har været siden 1. janaur 1993. I et tidligere svar har Lene Espersen oplyset, at der i hele landet er givet 530 dispensationer fra 1. janaur 1993 til 1. november 2002. Der har været fire regeringer i den periode. I perioden fra 25. januar 1993 til 27. september 1994 blev der giver 43 dispensationer. Det var under en regering bestående af Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne, Det radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti. De 43 dispensationer svarer til, at der er givet 2,15 i gennemsnit per måned i regeringens levetid. I perioden 27. september 1994 til 30. december 1996, hvor regeringen bestod af Socialdemokratiet, Centrum-Demokraterne og Det radikale Venstre, blev der givet 97 dispensationer. Det svarer til 3,59 per måned. Fra 30. december 1996 til 27. november 2001 blev der givet 311 dispensationer. Det svarer til 5,6 per måned. Regeringen bestod af Socialdemokratiet og Det radikale Venstre. I den nuværnede regerings tid er der fra 27. november 2001 til 1. november 2002 givet 63 dispensationer. Det svarer til 5,7 per måned. Blandt de 530 dispensationer, der er givet fra 1. januar 1993 til 1. november 2002, er der 16 til erhvervelse af ejendomme i Skagen. Det indgår ikke i ministerens svar, hvordan disse dispensationere er fordelt på de fire regeringer. Det var i går ikke muligt at få en kommentar til ministerens svar fra Peter Skaarup.