Flere unge får praktikplads

Regeringen var både før og under valgkampen under hård beskydning fra oppositionen og faglige organisationer for at smide unge ud af erhvervsuddannelserne. LO Ungdom lavede en gimmick med en skraldebil, der fulgte efter statsministerens bus i valgkampen.

Et par måneder efter hører vi ikke så meget til den kendsgerning, at det faktisk stadig går ganske godt på et område, hvor Socialdemokraterne ikke har villet tage et medansvar for at skabe bedre uddannelses tilbud til unge. Tilbud om reel uddannelse med praktik i en virksomhed, der giver de bedst mulige beskæftigelsesmuligheder. Lad mig kort gennemgå tallene: Ved udgangen af februar i år var der indgået 4283 aftaler om praktikplads – det er en fremgang på fem procent i forhold til samme tidspunkt i 2004. Bemærk at 2004 var det første år siden 1998, hvor der skete en mærkbar fremgang i antallet af ordinære uddannelsesaftaler. Tendensen holder altså ved her i 2005. Det samlede antal uddannelsesaftaler er lige nu på godt 56.000. Antallet af elever i skolepraktik er på godt 6500, et fald på 11 procent i forhold til for et år siden. Elever optaget i skolepraktik er faldet med 27 procent i forhold til sidste år – som bekendt har regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indført adgangsbegrænsning på otte uddannelser pr. 1. januar samtidig med, at der udbydes 28 nye erhvervsuddannelser. Det er vigtigt, at eleverne og skolerne i fællesskab arbejder med uddannelsesvalget og mulige alternativer, så eleverne ikke låser sig fast for tidligt. Der er flere pladser nu, men det forudsætter også, at eleverne er mobile og villige til at flytte sig enten fagligt eller geografisk i deres valg. Det går faktisk den rigtige vej. Regeringen har en målsætning om at skaffe 3000 nye praktikpladser, så vi skal fastholde indsatsen og fortsætte med at finde på initiativer, der kan skabe flere pladser. En ny udfordring tegner sig – og den handler om at få elever til at søge ledige pladser. Jeg er gået i gang med at undersøge, om vi kan samle oplysninger , der viser, inden for hvilke erhvervsuddannelser der er ledige praktikpladser. Vi må ikke stå i den ulykkelige situation, at der er ledige hænder og ledige pladser. Virksomheder og elever skal ramme hinanden. Et oplagt sted er på www.praktikpladsen.dk , hvor virksomheder kan opslå ledige stillinger. Brancheorganisationer og virksomheder har et meget stort ansvar for, at der er de nødvendige praktikpladser. Jeg vil her gerne bidrage til at fjerne barrierer for, at virksomhederne opretter praktikpladser. Det kan være en stor beslutning i en lille virksomhed at ansætte en elev eller ansætte en mere, end virksomheden har i forvejen. Og vi ved, at mange små virksomheder tager del i uddannelsen af eleverne. Regeringen foreslår, at virksomhederne præmieres for at oprette yderligere praktikpladser. Vi er endnu ikke helt på plads med den konkrete udmøntning af forslaget. Men det er en klar målsætning, at præmien skal udløses med tilbagevirkende kraft og på en måde, som letter virksomhedens udgifter og gør det attraktivt at ansætte en elev.