Dronninglund

Flere unge i klub

Der bliver måske specielle aftener for de ældste unge

De ældste unge får måske deres egne klubaftener. Foto: Hans Ravn

De ældste unge får måske deres egne klubaftener. Foto: Hans Ravn

På dagsordenen er ikke, at Rikke Mortensen kommer tilbage som leder af ungdomsklubben i Dronninglund. Det slog ungdomsskoleinspektør Peter Vestergaard fast på et møde i ungdomsklubben med 40-50 unge fra klubben, forældre med flere. På forhånd havde Peter Vestergaard meddelt, at fyringen af Rikke Mortensen, der har været leder af klubben i 12 år, ikke var til debat. Han er selv klar over, at han havde vovet sig ind i løvens hule. - Det, der er sket, har ikke været en let beslutning. Og det er da ikke sjovt at blive grillet af så mange, sagde han. De unge spurgte og spurgte, men de fik ingen forklaring på fyringen. Peter Vestergaard understregede, at der er tale om en personsag, som han ikke kunne diskutere. De unge var helt klar kommet for at få en forklaring på fyringen af Rikke. Men dagsordenen for mødet var, at der nu skal kigges fremad. Selv om de unge ikke får Rikke tilbage, var der ni, der meldte sig til et klubråd. Peter Vestergaard efterlyste ideer fra de unge omkring fremtiden. Men de unge kom hele tiden med ønsker om at få Rikke tilbage. Peter Vestergaard oplyste, at der faktisk kommer for få i fritidsklubben og ungdomsklubben i Dronninglund. - Der kommer langt færre i Dronninglund end i f.eks. Hjallerup. Peter Vestergaard luftede en idé om, at der skal ske udvidelse af antallet af klubaftener fra nu tre til fire om ugen, men at der så skal være to aftener for de 13-17-årige. Den yngste aldersgruppe er der forholdsvis få af i dag. - Normalt er en ungdomsklub for 7.-9. klasse. Det er atypisk, at hovedparten er over 18 år, sagde Peter Vestergaard. Camilla Jensen, der selv er 24 år, havde svaret. - Det skyldes udelukkende Rikke. Klubben er vores andet hjem. Hende kunne vi snakke med alt om. Hvis nogen får ny bil eller en ny kæreste, skal han/hun præsenteres for Rikke. Anders Benzon understregede, at det ikke er de ældre, der skræmmer de unge væk. - Der er tidligere forsøgt med en aften for de yngste, men der kom næsten ingen. Ifølge de unge selv er det et ønske, at der skal være liv i klubben. Flere af de unge spurgte, om ungdomsskolen er ude på at lukke klubben i Dronninglund. Her var svaret et klart "nej" fra Peter Vestergaard. Han sagde, at der også skal være plads til de 18-24-årige. Peter Vestergaard understregede også, at han bestemt ikke er ligeglad med de unge. Flere unge sagde, at de føler, at man er ligeglade med klubben i Dronninglund. Fra flere sider blev det sagt, at Rikke Mortensen på et tidligere tidspunkt skulle have haft hjælp til at skaffe flere unge til klubberne. Flere kunne fortælle, at Rikke Mortensen har været en god ambassadør for klubben, og har skaffet mange nye medlemmer til klubben. De unge er utilfredse med, at ungdomsskolen har lukket hjemmesiden for Dronninglund Ungdomsklub. Peter Vestergaard: - På en officiel side, som Dronninglund Ungdomsklub er, kan det ikke tillades, at der skrives kommentarer af den art, som tilfældet var. Peter Vestergaard fortalte, at Facebook accepterede ungdomsskolen som administrator, og derfor lukkede hjemmesiden. Peter Vestergaard sagde, at ungdomsklubben fik gode forhold, da den flyttede til de nuværende lokaler. Når de unge selv skulle male i Dronninglund, skyldes det, at pengene til renoveringen var brugt op. Der var afsat en lille million kroner til den ny klub i Dronninglund. Ifølge hvad der kom frem på mødet, giver Dronninglund-klubben et udnerskud på 115.000 kr. på årsbasis, fordi der ikke er så mange unge, som klubben er normeret til. De unge stillede Peter Vestergaard et spørgsmål om, hvem, der har fyret Rikke Mortensen. Peter Vestergaard kunne fortælle, at beslutningen er hans. - Men jeg har da rådført mig med nogen, sagde han. - I skal ikke tro, at det er sjovt, sagde han. Klubben holder nu juleferie, men åbner igen i uge 2 - efter jul.