Uddannelse

Flere unge skal have en uddannelse

Nye ideer til at undgå, at unge springer fra deres uddannelse

BRØNDERSLEV/DRONNINGLUND:I Brønderslev Kommune er der ligesom i resten af landet for mange unge, der ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Hen ved 15 procent af en ungdomsårgang kan det dreje sig om. Det ønsker Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) i Brønderslev Kommune nu at gøre noget ved. Der nedsættes derfor en tænketank Det er Jobcenter Brønderslev, der har opgaven, og allerede i juni tog man initiativ til at gøre noget ved problematikken. Der er holdt en temadag, hvor 42 deltagere var med til at sætte fokus på de unges frafald på ungdomsuddannelserne, samt at få skabt et netværk mellem de relevante parter. Der er efterfølgende blevet etableret et formaliseret netværk i form af en Tænketank. Formand for Det Lokale Beskæftigelsesråd, Jytte Thisted, ser frem til at prioritere indsatsen for de unge. - Det er et alvorligt problem, at så mange unge ikke gennemfører en ungdomsuddannelse. Nutidens og fremtidens arbejdsmarked stille store krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer og kompetencer. - Og vi ved, at de unge, der ikke får en uddannelse, vil stå væsentligt svagere på arbejdsmarkedet. Idéen om en tænketank blev også luftet på et byrådsmøde, og her var tilbagemeldingen, at det var en god idé, men at der skulle komme meget konkrete resultater ud af arbejdet ¿Det er også intentionen. - Vi skal ikke etablere en snakkeklub men en tænketank, hvis arbejde kan mærkes, bemærker hun. Tænketanken er sammensat af folk med relationer til de unges uddannelsessteder, organisationerne og kommunen. Tænketankens funktion vil blandt andet være, at skabe rum for: - Tværfaglig videndeling og handling. - Udvikle nye kompetencer og metoder. -Sikre den brede og tværfaglige information. - Afholdelse af fælles temadage. Det LokaleBeskæftigelsesråd ønsker ligeledes at ansætte en coach, der skal hjælpe med at mindske de unges frafald - Vi har stor tiltro til at en coach kan bidrage til at det sker. Så alt skal prøves i forhold til at fastholde de unge i deres uddannelser og job, slutter Jytte Thisted.