Velgørenhed

Flere unge skal ind i det frivillige arbejde

De frivilliges hus inviterer

FREDERIKSHAVN:De frivilliges Hus i Boensgade holder caféaften 8.juni for unge, der gerne vil involvere sig i frivilligt arbejde. Og for foreninger, der gerne vil have fat i de unge. Det fortæller Bo Windfeldt Nielsen, der er koordinator i De Frivilliges Hus. Aftenen skal både få fat i frivillige og give foreningerne gode ideer til at få fat i flere unge frivillige. - Vi vil blandt andet få input fra respekt6000 fra Kolding, som har lanceret en kampagne, hvor unge stod for hele indholdet, for at skaffe flere interesserede unge til det frivillige sociale arbejde, oplyser Bo Windfeldt Nielsen. Selvom der er mange aktive frivillige, så kan der sagtens bruges flere. - Derfor opfordrer vi foreningerne til at komme med bud på projekter, som unge mennesker kan indgå i, siger han. Desuden er man meget interesserede i at høre, hvilke ideer, de unge selv går rundt med. - Vi håber derfor på stor deltagelse både fra de unge og fra foreningerne.