Skolevæsen

Flere unge vælger efterskolen

Tilgangen af elever til de danske efterskoler har aldrig været større, og den stiger stadigvæk. På fem år har efterskolerne oplevet en stigning på over 21 procent i tilgangen af elever, og udviklingen fortsætter, oplyser Efterskoleforeningen. At tage på efterskole er blevet en del af den danske ungdomskultur, og hvor det tidligere var de unges forældre, der foreslog et efterskoleophold, er det i dag de unge selv, der presser på. - De søger primært på efterskole for at få muligheden for at dyrke deres interesser inden for skolens tilbud, hvad enten det er musik, idræt, teater eller noget helt fjerde, siger Sophus Bang Nielsen, der er sekretariatsleder i Efterskoleforeningen, til Dagbladenes Bureau. - De ønsker simpelthen at udvikle deres kompetencer og se, hvor gode de kan blive på det felt. Det sociale aspekt af opholdet vejer derimod ikke tungt for de unge, før de starter på et efterskoleophold, men når opholdet er forbi, så peger de alligevel på, at det er den sociale og personlige udvikling, der har haft størst betydning for dem. For fællesskabet Det bliver bakket op af undersøgelser foretaget af Ulla Ambrosius Madsen, lektor på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitetscenter: - De unge kommer fra et meget individualistisk samfund, men på efterskolen lærer de, at der er andre hensyn at tage end deres egen iscenesættelse - nemlig hensynet til fællesskabet. Og selvom der kan være en risiko for, at de unge simpelthen drukner i fællesskabet og kan have svært ved at komme igennem med deres egne ønsker, så har et efterskoleophold alligevel positiv indvirkning på langt de fleste elever, siger Ulla Ambrosius Madsen: - De får nogle værdier, som de bærer med sig videre i livet, og som også har betydning, når de senere skal vælge uddannelse og karriere.