Operationer

Flere vælger privathospital

Regionen forudser en ekstraudgift på omkring 24 millioner kroner på området. Det er en overskridelse af budgettet med mere end en tredjedel.

Region Nordjylland skal bruge 24 millioner kroner ekstra til betaling på privathospitaler. Arkivfoto: Grete Dahl

Region Nordjylland skal bruge 24 millioner kroner ekstra til betaling på privathospitaler. Arkivfoto: Grete Dahl

I langt højere grad en forudset vælger patienter at lade sig behandle på privathospitaler frem for på de nordjyske sygehuse. Allerede nu kan regionen forudse en ekstraudgift på omkring 24 millioner kroner på området. Det er en overskridelse af budgettet med mere end en tredjedel. Selv om regionen forbereder en række projekter, der skal bidrage til holde patienterne på den nordjyske regions sygehuse, så frygter den socialdemokratiske gruppeformand i regionsrådet Ulla Astman Nielsen, at de senere på året kan gå endnu værre, når regeringen nedsætter behandlingsgarantien fra to til en måned. - Det skulle gerne blive sådan, at regionens eget system kan følge med. Vi bruger 50 millioner kroner på projekter, der skal bidrage til at produktionen på de nordiske sygehuse stiger. Det er tiltag, der bliver forhandlet med personalet om, siger Ulla Astman Nielsen. Hun håber, at ændringen af sygehusstrukturen også kan bidrage til forbedringer. Her forudser SF-medlemmet af regionsrådets forretningsudvalg Thomas Krog, at det bliver meget svært at nå den ventede gevinst, som er forudset med den ændring, som regionsrådet vedtog i sidste måned. Efter planen skal ændringen af strukturen give en gevinst på 85-100 millioner kroner. - Men resultatet i 2009 er kun beregnet til lidt over 19 millioner kroner. Jeg kan ikke se andet, end det bliver nødvendigt at se på sygehusene i Frederikshavn og Dronninglund, og at der nedlægge sengepladser. Det er ikke end en udvikling, jeg ønsker, men jeg tror ikke, at der er andre muligheder, siger Thomas Krog. - Der er også knyttet nogle omkostninger til de ændringer, vi gennemfører, men jeg tror, at vi efter nogle år når op på 85-100 kroner. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at der ude fra kommer et krav om besparelser. Men vores mål har været at få en struktur, der holdere nogle år, siger Ulla Astman Nielsen. - Beløbet på de 19 millioner kroner er en umiddelbar beregning. På længere sigt kommer der en større gevinst, siger regionsrådets formand Orla Hav (S). En foreløbig opgørelse viser, at regionen på sundhedsområdet i år har udsigt til ekstraudgifter på omkring 80 millioner kroner. Ud over udgifter til behandling på privatsygehuse, så er der en stor ekstra omkostning til ambulant genoptræning. torben.holm@nordjyske.dk