EMNER

Flere vejopgaver går ud til private firmaer

De problemer, som usikkerheden omkring strukturreformen skaber i vejafdelingen i Nordjyllands Amt, kan betyde, at flere vejopgaver end nu bliver sendt ud i licitation og dermed overtages af private.

I vejafdelingen har et par medarbejdere for nyligt sagt op, og i afdelingen er man indstillet på, at flere kan følge efter. - Vi har diskuteret, hvilke muligheder der er, hvis flere medarbejdere siger op. Vores løsning vil være, at så må flere vejarbejder ud i licitation, så private firmaer kan overtage dem. Det er den løsning, som jeg ser, siger afdelingsleder Ernst Østergaard, Nordjyllands Amt. Ved at sende flere opgaver ud i licitationen, kan vejafdelingen hente medarbejdere, der nu er afsat til vejarbejder, tilbage til driften. I vejafdelingen har man dog ikke nu et bud på, i hvor stort et omfang de øgede udliciteringer vil få. - Men noget mere kommer der, selv om en besparelse på ni millioner kroner på budgettet gør, at opgaverne er mindre end tidligere år, fastslår Ernst Østergaard. Han understreger, at for øjeblikket er der kun tale om, at et par maskinførere har sagt op. Den ene har fået et tilbud om ansættelse i et privat firma: - Og i en usikker situation, hvor vores område er under afvikling, så er det forståeligt, at nogle, når der er mulighed for det, vælger at skifte job. Tidligere har vejafdelingens entreprenørafdeling været udskilt, men for et år siden blev den igen lagt sammen med det øvrige vejområde, således at der i vejafdelingen i dag er næsten 90 medarbejdere, og det giver mulighed for rokeringer. Ernst Østergaard erkender, at den forestående strukturreform skaber stor usikkerhed: - Men sådan er det også på andre områder inden for amtet. Nu må vi hver gang en stilling bliver ledig vurdere situationen. Men der er nogle jobs, som vi er nødt til at genbesætte.