Løgstør

Flere venner af hallen

LØGSTØR:Løgstør Hallerne skal have flere venner. Derfor går foreningen Løgstør Hallernes Venner snart igang med at få tegnet nogle flere medlemmer. I dag er der 205 medlemmer, der hver betaler 25 kroner om året i kontingent. - Men der skulle meget gerne kunne tegnes nogle flere hal-medlemmer i en by af Løgstørs størrelse. Jeg tror, det er et spørgsmål om at komme ud og få banket på døren i de løgstørianske hjem - så skal medlemmerne nok komme, siger formand John Nielsen, der på foreningens nyligt holdte generalforsamling oplyste, at den største opgave i 2002 har været at opkræve kontingent. I det forløbne år er formuen øget med 6000 kr. til i alt 80.000 kr. Venneforeningen har gennem årene brugt foreningens penge på gaver til Løgstør Hallerne. Det er blandt andet blevet til gaver såsom en videoafspiller, service til udlejning og et varmeskab - for bare at nævne et par ting. - Hvis det lykkes os at får flere medlemmer, så kunne jeg personligt godt have nogle idéer til større indkøb og investeringer. Men de tanker holder jeg for mig selv, indtil jeg får dem drøftet med den nye bestyrelse, siger John Nielsen. På generalforsamlingen var der genvalg til formand John Nielsen, kasserer Leif Højbjerg og sekretær Poul Erik Hansen, mens bestyrelsessuppleant Kjeld Kjeldgård ikke ønskede genvalg. Han blev afløst af Svend H. Nielsen. Kontingentet blev fastsat uændret til 25 kr. årligt. Der var genvalg til de to revisorer Mogens Iversen og Anders Moustgaard samt genvalg til revisorsuppleant Doris Poulsen.