Aalborg

Flere vil med i vinderprojektet

AALBORG:Det prisvindende projekt ¿Unge i Fokus¿ fra Aalborg Øst så dagens lys for 15 måneder siden. En gang om ugen mødes socialrådgiver Nuuradiin Hussein og politiassistent H.P. Olsen med otte unge fra Aalborg Øst. Alle har de haft en kriminel løbebane, men siden januar sidste år har der ikke været en eneste anmærkning hos politiet på dem. Projektet fungerer på den måde, at de voksne og unge skiftes til at bestemme, hvad den ene dag om ugen skal bruges til. Det har resulteret i besøg af uddannelsesledere, debat om etik og moral samt besøg i Arresthuset i Aalborg, når de voksne har bestemt, mens det mere har været hygge som bowling, biffen og ture af tilsvarende social karakter, når drengene skal bestemme. Ydermere mødes gruppen en gang om måneden hos en af de unges forældre, hvilket ifølge Nuuradiin Hussein har stor betydning for drengene. Han siger desuden, at projektet er så populært, at andre unge i nærområdet har spurgt om de må være med. Men gruppen og arbejdet med den er indtil videre forbeholdt de otte mønsterbrydere. Men med Den Kriminalpræventive Pris i ryggen kan der åbnes op for nye grupper. - Hvis de vinder, giver det mulighed for yderligere tiltag i forhold til en gruppe, der er kommet ud på en kriminel løbebane, udtalte Lene Sjøblom, børne- og familiechef i Aalborg Øst 22. februar, da hun fandt ud af, at projekt ¿Unge i Fokus¿ var nomineret til prisen. Nuuradiin Hussein håber, at Aalborg Øst kan blive et eksempel for resten af landet. - De unge vil gerne have job, stifte familie og komme videre med deres liv. Det er ikke håbløse individer. Derfor skal vi forankre de aktiviteter, vi prioriterer, i området. Der har været mange kloge folk med mange spændende projekter i Aalborg Øst, men de har været væk igen, når projektet udløb. Det har vi ikke brug for igen, sagde den somaliskfødte socialrådgiver i forbindelse med nomineringen i februar.