Flere vil vælge rate-pension

For at slippe billigere i skat vil en del bankkunder fremover omlægge fra kapitalpension til ratepension. Det forudser pensionschef Carsten Nielsen fra Sparekassen Vendsyssel.

Omlægninger kan betale sig, fordi en halv million lønmodtagere fra og med i år fritages for at betale mellemskat, så bundfradraget for mellemskat hæves til godt 347.000 kroner efter arbejdsmarkedsbidrag. I 2008 var grænsen knap 280.000 kroner. Med andre ord vil en stor del af de lønmodtagere, der sidste år betalte mellemskat, i år slippe med bundskat. Men dermed falder skatteværdien af deres indbetalinger til pension fra 44 procent til 38 procent. Når man sammenholder det med, at man skal betale 40 procent i afgift, når en kapitalpension kommer til udbetaling, mens de løbende udbetalinger på en ratepension bliver beskattet som almindelig indkomst, vil det tilskynde pensionsopsparerne til at gå over til ratepension, mener Carsten Nielsen. Læs mere i NORDJYSKE onsdag