Lokalpolitik

Flere vil være med i Venstre

Men Svend Hørsman vil ikke mere være med i lokalpolitik

SKØRPING:Venstre i Skørping øger medlemstallet. Sådan lyder det fra den lokale Venstre-vælgerforening med tilføjelsen, at fremgangen er på hele 15 procent i forhold til for blot et år siden. Forleden kunne foreningens formand Svend Hørsman glæde generalforsamlingen med oplysningen, som dog blev fulgt op af, at det aktuelle medlemstal er 54. Til gengæld slog Svend Hørsman - formentlig - skår i glæden ved at oplyse forsamlingen om, at han ikke vil genopstille, når der til efteråret skal vælges en bestyrelse eller et byråd for den kommende Rebild Kommune. Hørsmann vil dog fortsat arbejde aktivt for Venstre, men vil, fortalte han, gerne koncentrere arbejdsindsatsen om det kommende regionsråd. De ændrede strukturer var naturligt nok det store debatemne på generalforsamling - især det forestående kommunalbestyrelsesvalg, og hvilke mulige kandidater området så kan byde på. Forsamlingen besluttede at nedsætte en kandidatkomite til at afklare det, og den består af formanden samt Carl Schøtt Madsen og Lars Brynildsen, der direkte opfordrer interesserede til at henvende sig. Der lød også en opfordring fra Svend Hørsman til alle Venstres medlemmer om at deltage i debatten og i valget af kandidater, når det bliver aktuelt. Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen, består udover formand Svend Hørsman af Arne Juul Jensen, Søren Søndergaard, Carl Schøtt Madsen, Svend Erik Andersen, Lice Jørn, Ole Frederiksen, Jesper Frisgaard og Lars Brynildsen. De to sidstnævnte blev efterfølgende valgt til henholdsvis næstformand og kasserer.