EMNER

Flere vil yde hjælp

Mediernes fokus på Danmarks fattige får unge til at melde sig til at give en hånd, men de gider ikke traditionelt foreningsarbejde

@Billed.fotoakk.top:Foto: Scanpix

@Billed.fotoakk.top:Foto: Scanpix

Fattige børn og udsatte familier i Danmark er på det seneste blevet eksponeret så meget i medierne, at unge i stigende grad melder sig hos frivilligorganisationerne for at give en hjælpende hånd. Det er en oplevelse, der deles af flere frivilligorganisationer, men de unges stigende lyst til at melde sig som frivillige skyldes også en ny og anderledes holdning til frivilligarbejdet hos organisationer som for eksempel ASF-Dansk Folkehjælp. Her har man taget ad notam, at de unge gerne vil hjælpe, når de vel at mærke kan få lov at beskæftige sig med netop det, de har lyst til, men at de ikke gider traditionelt foreningsarbejde. Det var i nytåret, at tre ministre, undervisningsminister Bertel Haarder, indenrigs- og socialminister Karen Ellemann og kulturminister Carina Christensen, spillede ud med et forslag om at give unge, der yder en frivillig indsats, en anerkendelse i form af diplom og tilbud om at notere frivilligarbejde på eksamensbeviset. Forslaget skal ses i lyset af en undersøgelse fra 2006, der peger på, at frivilligorganisationerne bør overveje nye måder, hvis de vil have flere unge involveret i frivilligt arbejde. Men det er ikke nødvendigt, mener man i Ungdommens Røde Kors, der de seneste par år har oplevet en regulær tilstrømning af unge frivillige. - Vi registrerer af princip ikke frivillige, men hvor vi for to år siden skønnede, at vi havde omkring 2000 frivillige, skønner vi i dag, at vi er oppe på ca. 3000, lyder det fra landsformand Mads Espersen med baggrund i, at antallet af lokalafdelinger i samme periode er steget fra 25 til 45. - Overalt popper nye afdelinger op. Jeg tror, at det for en stor dels vedkommende skyldes den megen fokus, der er og har været på bl.a. Danmarks 60.000 fattige børn og asylbørnene. Det er gået op for mange, at der findes børn og unge i Danmark, der ikke har det godt, og vi ser bl.a. gymnasieklasser og grupper, der går sammen om tiltag, der skal bedre forholdene for disse grupper. Det er, tilføjer Mads Espersen, tilsyneladende kommet som et chok for mange børn og unge, der er vokset op i ekstrem velstand, at der også findes fattige og udsatte i Danmark. Givende at hjælpe Glæden over at hjælpe andre er for ham at se den vigtigste drivkraft. - Det er sekundært, at de unge har mulighed for at skrive det på cv'et i det øjeblik, de melder sig, så jeg tror ikke, at ministrenes forslag vil få de unge til at strømme til. Derimod er han ikke i tvivl om, at det er vigtigt at anerkende frivilligarbejde. Det burde, mener han, særligt de private virksomheder også få øjnene op for. Den kendsgerning, at Ungdommens Røde Kors har gjort det lettere at igangsætte nye projekter, og at man efterhånden har en bred palet af muligheder at vælge sig ind på, er også en væsentlig årsag til den store tilstrømning. - Nogle ønsker at engagere sig dybt i en ferielejr en uge om året og kun det og vender måske tilbage både fire-fem-seks år i træk, andre melder sig til et tilbagevendende arbejde i en asyllejr, og så er der dem, for hvem det måske vil være for overvældende at arbejde med traumatiserede børn og unge, eller som har mere interesse i telefonlinjer, der henvender sig til ensomme eller måske PR-arbejde eller caféarbejde. - Vi har mange typer arbejde og vil få endnu flere i fremtiden, da vi gerne vil i gang med at intensivere arbejdet omkring for eksempel de hjemløse, så behovet for frivillige vokser, og da der hele tiden sker en udskiftning i de frivilliges rækker, kan vi absolut bruge flere. Hos Red Barnet Ungdom, der blev stiftet i 2003, har man gennem alle årene oplevet en støt stigende vækst i antallet af frivillige, så man i dag er oppe på at have 1400 medlemmer, hvoraf 500 er aktive inden for bl.a. asylarbejde, lektiecaféer og ungdomsklubber. - Der er naturligvis en stor udskiftning, i og med at det primært er folk, der er i gang med en uddannelse, der støtter os, men på det seneste har vi flere frivillige, der er virkelig højt kvalificerede. Det er folk, der er uden arbejde, og som gerne vil bruge tiden på at hjælpe andre, siger kommunikationskonsulent Sofie Maegaard. Selv om organisationen ikke har problemer med at rekruttere frivillige og vurderer, at de unge kommer, fordi de har fået øjnene op for, at der er behov for deres hjælp, mener hun, at det er vigtigt, at frivilligarbejdet anerkendes. - Men det synes jeg nu, at det allerede bliver. Set med ASF-Dansk Folkehjælps øjne vil der måske være flere frivillige at hente, hvis ministerforslaget vedtages. Siden medlemstilbagegangen blev stoppet i 2002-04, har organisationen ligget nogenlunde stabilt på ca. 3000 frivillige, men for første gang i en årrække har den også oplevet fremgang på et par hundrede, hvilket generalsekretær Klaus Nørlem først og fremmest tilskriver, at organisationen har indstillet sig på, at de unge tilhører en zapperkultur, der gerne vil hjælpe, når de vel at mærke får lov til udelukkende at beskæftige sig med netop det, de har lyst til, og ikke pålægges traditionelt foreningsarbejde i øvrigt. Men de unge melder sig, sådan som han oplever det, af individuelle grunde. - Nogle kommer, når det er lykkedes os at skabe synlighed omkring vores arbejde som omkring julehjælpen. Andre melder sig, fordi de er bevidste om, at det vil tage sig godt ud på cv'et. - Er man i gang med en pædagoguddannelse eller en omsorgsuddannelse, er man bevidst om, at det vil være en fordel at kunne redegøre for et stykke frivilligt arbejde, påpeger han og tilføjer, at han i øvrigt synes, at det er en god idé, hvis frivilligt arbejde kommer til at høste større anerkendelse i form af et statsanerkendt diplom eller får en og anden kompetencegivende effekt. For selv om medlemsnedgang er vendt til medlemsfremgang, er der til stadighed brug for flere frivillige. - Inden for de seneste år har vi haft en reel efterspørgselsstigning fra udsatte grupper på 25 procent. Årligt. Sidste år var vi oppe på at tilbyde 40-45 ferieophold til udsatte familier - så selv om vi har ændret indstilling til de frivillige, kan vi ikke skaffe frivilligressourcer til en fortsat stigning, siger han.