Flere voksne i klassen skal stoppe elevuro

Problemplaget Aalborg-skole tvinges til at gribe ind nu

Flere voksne i klasserne kan afhjælpe problemerne, mener skoleinspektør Edith Bech Riemer. Foto: Thomas Gaardsmand

Flere voksne i klasserne kan afhjælpe problemerne, mener skoleinspektør Edith Bech Riemer. Foto: Thomas Gaardsmand

AALBORG:Et uanmeldt besøg fra Arbejdstilsynet påviste alvorlige problemer med arbejdsmiljøet på Mellervangskolen i Aalborg Øst, og skolen har nu fået en frist til juni til at komme med en plan, der skal forebygge "følelsesmæssige belastninger" hos skolens lærere. En af løsningerne kan være undervisningsassistenter i de klasser, hvor der især er problemer. For problemer er der nok af på skolen, ifølge rapporten fra Arbejdstilsynet. Et par eksempler fra rapporten: "Medarbejderne (på Mellervangskolen/red.) oplyser, at de skønner, at der sidder ml. 10%-50% elever (i snit ca. 1/3 af skolens elever) som udviser grænseoverskridende adfærd, adfærd som er enten udadreagerende eller er verbalt krænkende. Og det oplyses, at der er en daglig forekomst af sådan en adfærd." Ifølge rapporten har lærere oplevet at blive sparket, eller at elever bevidst har smækket en dør i hovedet på dem. Elev blev væk i et år En enkelt elev blev helt væk: "Der nævnes et tilfælde hvor en elev et helt år ikke dukkede op i skole, og alligevel skete der ikke noget", skriver Arbejdstilsynet. Rapporten bygger på Arbejdstilsynet besøg på Mellervangskolen, dels et uanmeldt besøg 30. januar i år, dels to opfølgende besøg 24. og 25. februar i år. Konklusionen blev, at Mellervangskolen skal gøre noget for at forbedre arbejdsmiljøet, fordi lærerne ellers risikerer at blive syge af stress. Nu vil skolen blandt andet søge om at få undervisningsassistenter til klasser med særlige behov, så der altså skal være to voksne i visse undervisningstimer. - Jeg tror, det vil hjælpe, siger skoleleder Edith Bech Riemer. Skolen vil også søge Integrationsministeriet om at få en skole-hjem-vejleder. Edith Bech Riemer afviser, at skolens problemer er enestående. - Den beskrivelse, Arbejdstilsynet er kommet med, kan du finde på mange andre skoler. Vi har de ressourcer, vi har, og dem må vi blandt andet prioritere på elever, der venter på et andet skoletilbud, siger hun. Skolelederen vurderer, at der i hver klasse findes en til to elever, som har brug for særlig hjælp i forhold til relationer til andre elever og til voksne. Mellervangskolen har én pædagog ansat som trivselsperson til skolens 450 elever. - Men det er ikke altid nok, siger Edith Bech Riemer. Hun mener, at skærpede krav til eleverne - blandt andet flere prøver - samt færre specialklasser er medvirkende årsag til problemerne. - Der er ikke nok specialklasser. De er blevet beskåret, siger skolelederen. Desuden er der ofte for mange elever i hver klasse, mener hun. Trods problemerne er der et godt forhold mellem skolens lærer. Ifølge skolelederen er ingen af dem langtidssygemeldt på grund af problemerne.