Flere voldssager anmeldes til politiet

HJØRRING:Antallet af voldssager i Hjørring Politikreds er stedet knap 20 pct. i 2004 i forhold til 2003 - fra 233 til 268 voldssager. Men selv om antallet er steget, vurderer politimester Poul Nørgaard ikke, at der er tale om en voldsom stigning i antallet af voldsepisoder i landsdelen. - Jeg tror snarere, at mange flere nu anmelder det, hvis de har været udsat for vold - i stedet for bare at acceptere, at de har fået en på hovedet, siger han. Antallet af sager om vold mod tjenestemand faldt fra 31 til 20 sager. Samtidig glædede Poul Nørgaard sig over, at der i Hjørring Politikreds ikke havde været et drab i hverken 2003 eller 2004. Til gengæld var der fem forsøg på samme i 2004, mens tallet for 2003 "kun" var tre.