Flertal ændrede kulegravning

Uvildig undersøgelse af Hals Kommune bliver ikke som advokatfirma lagde op til - politikere raser over, at byrådet ændrede betingelserne for undersøgelsen af fyringssagen fra Hou Skole

Skolevæsen 21. september 2004 06:00

HALS: Byrådspolitikere i Hals Kommune er utilfredse med grundlaget for undersøgelsen af fyringssagen fra Hou Skole. - Jeg er flov på folkestyrets vegne i Hals, siger løsgænger Jens Møller. Fire politikere stemte imod, da et flertal på den lukkede del af byrådsmødet onsdag aften besluttede, hvad advokatfirmaet Norrbom & Vinding skal undersøge omkring fyringssagen. - Det tog en hel anden form, end den vi oprindelig havde besluttet. Keld Jul Vagner har lavet en liste over ting, der burde undersøges, men den blev plukket i stykker, siger Jens Møller. Byrådet fik fremlagt et oplæg, som advokatfirmaet Norrbom & Vinding havde lavet ud fra et møde med blandt andet borgmester Bent Sørensen (S) og Keld Jul Vagner (V). Flertallet besluttede at ændre i vurdering, af hvad der skal undersøges. De fire modstandere er de to løsgængere Jens Møller og Keld Petersen samt Keld Jul Vagner (V) og Gert Andersen (K). - De har fået et begrænset område, der skal undersøges, og der er væsentlige områder, som ikke er med, siger Keld Jul Vagner. Borgmester Bent Sørensen er ikke enige. Han er glad for byrådets beslutning. - Vi har større kendskab til sagen end advokatfirmaet, og det var i den retning ændringerne gik, siger borgmester Bent Sørensen. Men han har altså fire utilfredse kollegaer i mod sig. - Jeg er flov over, at vi ikke undersøger tingene til bunds. Jeg ville gerne have haft, at medarbejderne på Hou Skole skulle involveres noget mere i undersøgelsen, forklarer Jens Møller. Byrådet besluttede at lade advokatfirmaet undersøge ni punkter, og modstanderne er utilfredse med, at flere enkeltstående punkter blev lagt sammen, så de ikke står tydeligt frem. For eksempel er den rapport, som blandt andet stabschef Jannie Knudsen lavede om arbejdsmiljøet på Hou Skole lagt under den del af undersøgelsen, som har at gøre med forvaltningens håndtering af fyringen, selv om rapporten ikke er en del af fyringsgrundlaget. - Når punkterne bliver lagt sammen til noget generelt, så er det op til advokatfirmaets fortolkning, hvad det er, der skal undersøges. Så er det uklart, hvad det præcist er, der skal undersøges, siger Keld Petersen. Han vil som de andre utilfredse politikere ikke kommentere specifikt hvilke områder, der mangler, da advokatfirmaets oprindelige oplæg er fortroligt. På byrådsmødet onsdag blev det også besluttet ikke at betale et erstatningskrav på 300.000 kroner til Henriette Høgsbro. Kommunen venter nu en retsag, og borgmester Bent Sørensen kan ikke afvise, at advokatfirmaet Norrbom og Vinding også vil blive bedt om at repræsentere Hals Kommune i retten.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...