Flertal bag det muliges kunst

Bredt forlig bag kommunens økonomi og pejlemærker for næste års arbejde

AABYBRO:15 af byrådets 17 medlemmer vedtog onsdag aften kommunens budget for næste år. Og den generelle holdning fra stemmerne bag forliget - Venstre, Socialdemokratiet og Borgerlisten i Aabybro - var, at budgettet er det muliges kunst. Derimod havde SF, som stemte imod, gerne set, at bløde områder som folkeskoler og institutioner havde undgået sparekniven. Budgettet betyder uændret skatteprocent på 21, uændret grundskyld på 12 promille og et anlægsbudget på ca. 19 mio. kr. Der skal lægges 1.548.000 kr. i kassen efter opstramninger for 2.785.000 mio. kr. på driften. - Der er 15 stemmer bag forliget, så vi har jo ikke fået alt det med, som vi gerne ville.Men alle 17 byrådsmedlemmer er enige om anlægsbudgettet og, at vi skal have plus på bundlinien. Det lover godt for samarbejdet, sagde borgmester Ole Lykkegaard Andersen (V). KarloJensen (V) konstaterede, at det de seneste ti år har været nødvendigt at stramme op på udgifterne. - Alligevel er dette budget anstændigt og det bedste under de givne forudsætninger, sagde han. Socialdemokratiets gruppeformand, Eva Rytter, fulgte i samme spor. - Budgettet er det muliges kunst, hvis vi uanset regeringens farve skal overholde grænsen for stigningen i udgfterne.Vi synes, det har været svært at skære i de bløde områder, sagde hun. - Dog er der også gode ting i budgettet og penge til udvikling i form af byggemodning og udviklingspuljen som opfølgning på borgermøderne, sagde Eva Rytter, hvorefter Grethe Dragsbæk (Å) kaldte budgettet fornuftigt og fremhævede budgetbemærkningerne, som byrådet skal arbejde med det kommende år. Derimod var tonen en anden fra SF. - Budgettet betyder yderligere opstramninger på de bløde område, mens de hårde områder får tilført yderligere midler, sagde Erik Ingerslev (SF) og pegede på beskæringer på daginstitutioner, skoler og dagpleje. - Vi vil fastholde det nuværende serviceniveau og samtidig øge kassebeholdningen ved at hæve grundskylden.Den er betydeligt lavere iAabybro end i andre kommuner, sagde ErikIngerslev. SF vil hæve grundskylden med tre promille, og det vil give en indtægt på 2,5 mio. kr. - Regeringen fastholder, at skatten ikke må stige, men regeringen er nu så presset, at den i stedet vil låne kommunerne penge til driften. Det er grotesk og ny politik og vil betyde, at Folketinget vil komme til at styre kommunerne yderligere, sagdeErik Ingerslev. Han oplyste, at Aabybro Kommune kan låne 800.000 kr. af staten til dækning af stigende forsikringsudgifter. Borgmesteren svarede, at der skal hånd i hanke med udgifterne. - Vi kan ikke bare lade de offentlige udgifter vokse uhæmmet, hvis vi skal sikre en ballast til fremtidens krav, sagde han.