Lokalpolitik

Flertal bag Egholm-løsning vokser

Amtsborgmester Orla Hav (S) raser over partifæller på Christiansborg, som kalder Egholm-linjen et luftkastel

Modelfoto af en tredje forbindelse over Limfjorden via øen Egholm. Arkivfoto

Modelfoto af en tredje forbindelse over Limfjorden via øen Egholm. Arkivfoto

Alt tyder på, at et solidt flertal i Nordjyllands Amtsråd til december igen vil stemme for, at en tredje Limfjordsforbindelse skal gå via Egholm. Da amtsrådet for tre år siden pegede på Egholm-løsningen, skete det med 23 stemmer for og fem imod, mens tre undlod at stemme. Et rundspørge, som NORDJYSKE i denne uge har lavet til amts-rådets 31 medlemmer, indikerer, at flertallet bag en vestlig linjeføring er intakt - og meget vel kan blive endnu større denne gang. I hvert fald én politiker, som i 2003 stemte for en østlig linjeføring - altså et ekstra tunnelrør - har skiftet mening og støtter nu en vestlig linjeføring. Det er Henrik Ringbæk Madsen (S). Flere andre østtilhængere antyder, at de overvejer at følge hans eksempel. Ingen vest-tilhængere tilkende-giver, at de har bevæget sig den modsatte vej eller overvejer at gøre det. Det er amtsrådet, der har den formelle kompetence i sagen. Byrådet i Aalborg skal imidlertid ligesom i 2003 også udtale sig denne gang. Her var flertallet bag en Egholm-løsning dengang mindre markant end i amtsrådet - og flertallet er siden skrumpet. To af de, der stemte for vestløsningen, er nemlig trådt ud af byrådet, og den ene er erstattet af en svoren østtilhænger, Luffe Horndal (S). Det andet nye byrådsmedlem, Benny Laustsen (V), støtter ligesom sin forgænger en vestlig linjeføring. Formanden for den socialdemokratiske gruppe i amtsrådet, Ulla Astman Nielsen, håber alligevel, at det igen lykkes at samle flertal i amts- og byråd bag en vestløsning. Og hun lader sig ikke rokke af, at Socialdemokraternes trafikordfører på Christiansborg, Poul Andersen, i dag i NORDJYSKE siger, at alt andet end en østløsning er et luftkastel - en udtalelse, hun kalder ”en utidig indblanding i en demokratisk proces”: - Jeg vil med åbent sind følge de næste måneders debat og undersøgelser. Men som tingene står i dag, er jeg ikke i tvivl: En vestløsning er det bedste for Nordjylland, siger hun. Amtsborgmester Orla Hav (S) er fortørnet over sit partis trafikpolitikere på Christiansborg: - De tér sig, som var de i regering, men håndterin-gen af denne sag viser, at det vist godt kan have lange udsigter, før de har format til det, fastslår han. Det er ikke kun Social-demokraterne, der står splittet i sagen. Det gælder også Venstre. Finn Jakobsen (V) vil ligesom sidst stemme for et ekstra tunnelrør: - Det giver ikke nye miljøproblemer, løser trafikproblemet og er samtidig den billigste løsning, siger han. SF’eren Thomas Krog finder det ikke bevist, at der er behov for en tredje forbindelse. Man bør først se, hvor-dan de igangværende udvidelser af motorvejen påvirker trafikafviklingen, mener han.