Flertal er positivt stemt over for privat genbrugsbutik

Flere medlemmer af forsyningsudvalget mener ikke, at man skal lukke noget, der fungerer, kun Sigvart Sigvartsen vil lukke og slukke

NIBE:Der skal være højt til loftet og plads til forskellighed i sammenlægningskommunen, sætninger der har været genbrugt igen og igen af politikerne. Derfor har det vakt undren, at den private genbrugsbutik på genbrugspladsen i Nibe pludselig skulle skrottes efter ordre fra chefen for Renovationsvæsenet som var det en gammel udslidt sofa. I morgen skal forsyningsudvalget se på sagen, og på forhånd har NORDJYSKE Medier spurgt de syv medlemmer om deres holdning til spørgsmålet. Rundringningen viser, at et flertal er positivt stemt overfor butikken. Flere medlemmer vil dog vente med at melde klart ud til efter mødet. Keld Jul Vagner (V) mener, at butikken skal bestå. - Umiddelbart vil jeg sige, at på den måde, som jeg har fået det at vide i avisen og hørt fra folk i Nibe, så kan jeg ikke se, hvorfor butikken ikke skal køre videre, siger Keld Jul Vagner, der dog tager forbehold for, at der kommer nye oplysninger i sagen på udvalgsmødet, der vil få ham til at ændre mening. Samme forbehold har Niels Knudsen (V), der synes godt om Nibe-konceptet. - Generelt kan man sige, at de ting, der fungerer godt, de skal have lov til at blive ved med at eksistere. Elin Møller fra Nibe vil ikke udtale sig kategorisk før udvalgsmødet, men hun vil forsøge at præge de øvrige medlemmer til ikke at kassere genbrugsbutikken. - Jeg vil da kæmpe for, at vi stadig har en genbrugsbutik i Nibe. Elin Møller mener, at der skal være plads til at være forskellige i kommunen. - Hele byrådet har besluttet, at der skal være højt til loftet og plads til forskellighed, derfor synes jeg også, at det var lidt mærkeligt at lukke butikken. Anne-Dorte Krog (SF) mener, at man skal give butikken en midlertidig tilladelse til at holde åbent, indtil den nye affaldsplan er på plads, hvilket hun har foreslået udvalget. Forsyningsudvalget og Aalborg Byråd skal vedtage en ny affaldsplan, der skal træde i kraft 1. januar 2008. - Vi skal se nærmere på, om vi skal udbrede modellen videre i Aalborg i stedet for bare at lukke ordningen ned, siger Anne-Dorte Krog. Kun en af medlemmerne nemlig Sigvart Sigvartsen (S) siger ligeud, at han ikke mener, at butikken skal fortsætte. Han mener, at man skal forsøge at få en mindelig løsning med ejeren og så lukke butikken, hvis det alligevel bliver tilfældet på sigt. - Umiddelbart så er målsætningen vel, at man lige så godt kan prøve at rette ind efter, hvad man vil senere. Sigvart Sigvartsen er modsat partifællen Elin Møller ikke tilhænger af ordningen i Nibe. - Jeg er en modstander af, at de ting, der afleveres på en offentlig genbrugsplads, bliver til en privat handelsvare, siger Sigvart Sigvartsen, der mener, at det er svært at have forskellighed på området. Lars Lykke Larsen (V) vil gerne have mere information, inden han beslutter sig for butikkens skæbne, mens forsyningsrådmand Preben Pedersen (R) ikke vil tilkendegive, hvad han mener, før udvalget har diskuteret sagen.