Lokalpolitik

Flertal for at bevare et af byens ældste huse

Medlemmerne af teknisk udvalg foreslår en ændring af lokalplan

Dobbelthuset i Voerså har to ejere. Boligen til venstre er renoveret efter alle kunstens regler. Boligen til højre skal derimod rives ned. arkivfoto: bent jakobsen

Dobbelthuset i Voerså har to ejere. Boligen til venstre er renoveret efter alle kunstens regler. Boligen til højre skal derimod rives ned. arkivfoto: bent jakobsen

VOERSÅ:Flertallet af medlemmerne i teknisk udvalg i Sæby Kommune vil bevare huset på Østkystvejen 363 i Voerså. Dobbelthuset er fra 1678 og er byens ældste. Sagen var omtalt i NORDJYSKE Stiftstidende 18. november. Husets ene halvdel er ejet af Benny Tørholm Larsen og Erik Myrhøj, som har brugt fem år på at sætte boligen i stand, så den fremstår som en tro kopi af det oprindelige hus. Selv ydermuren er skæv som dengang. Husets anden halvdel er ejet af Niels Henrik Pedersen, og han har en helt anden mening, når det handler om at bevare det oprindelige. Rive ned I stedet for at renovere vil Niels Henrik Pedersen rive sin halvdel ned og bygge en ny bolig med stort panoramavindue ud mod Voer Å. Sæby Museum, Kulturarvstyrelsen, Kulturmiljørådet og Nordjyllands amt har alle sendt indsigelser til Sæby Kommune. Jens Thidemann fra Sæby Museum konstaterer, at huset er det eneste tilbageværende af de mest almindelige hustyper i Voerså. Samtidig siger han, at dobbelthuset totalt mister dets kulturhistoriske værdi, hvis det skæres midt over. Problemet er, at Sæby Kommune ikke har et såkaldt kommuneatlas, der skal registrere særlig udvalgte huse i en kommune med henblik på at erklære dem bevaringsværdige. Skagen og Frederikshavn - derimod - har et kommuneatlas. Døbt bevaringsværdigt Den eneste måde, hvorpå Sæby Kommune kan redde huset, er at formulere et tillæg til den nuværende lokalplan. Tillægget skal sikre, at huset på Østkystvejen bliver ”døbt” som bevaringsværdigt. Sagen er sendt videre og bliver behandlet af økonomiudvalget på tirsdag. Formanden for udvalget hedder som bekendt Folmer Hansen (V), og borgmesteren har i en tidligere artikel gjort det klart, at han går ind for at bevare huset. Tommy Thomsen (T) er ligeledes medlem af økonomiudvalget, og han vil læse dagsorden og bilag igennem, inden han udtaler sig om sagen. Som nævnt er det ikke hele teknisk udvalg, der går ind for at huset skal bevares. Brian Pedersen (S) og Karl Falden (T) ser hellere, at dobbelthusets ene ejer får lov til at rive sin halvdel ned.