Flertal for at sende flere soldater til Irak - hvis behov

KØBENHAVN: Hvis regeringen vil sende flere danske soldater til Irak, skal det nok lade sig gøre at finde et flertal i Folketinget. Socialdemokraterne er positive, mens Det Radikale Venstre og SF gerne ser en opfordring fra FN. Dansk Folkeparti vil afvente en kommende vurdering fra det britiske og danske militær, men alene med Socialdemokraterne har Venstre og De Konservative flertal. - Vi er positive overfor at sende flere soldater til Irak, hvis der er behov for det, og hvis der tale om en regulering. Hvis vi derimod f.eks skal op og fordoble antallet af soldater, ser vi gerne en opfordring fra FN, siger Socialdemokraternes forsvarsordfører, Per Kaalund, til Ritzau. Per Kaalund skal om 14 dage selv til Irak med en delegation fra Udenrigspolitisk Nævn. Her kan politikerne danne sig et indtryk af forholdene for de danske soldater. - Det er svært at få overblik, når man sidder herhjemme. Men efter planen skal vi af sted om 14 dage, og så får vi lejlighed til selv at kigge på situationen, siger Per Kaalund. Både oberst Niels Bundsgaard, der råder over en styrke på mere end 400 mand i Irak, og Centralforeningen for Stampersonel efterlyser i mandagens udgaver af henholdsvis Jyllands-Posten og Information en øgning af antallet af danske soldater i området. Venstre og Det Konservative Folkeparti er indstillet på at efterkomme ønsket. - Det skal selvfølgelig analyseres, når chefen dernede siger, at det godt kunne være mere hensigtsmæssigt, hvis de var nogle flere. Når vi har resultatet af det, så er der et beslutningsgrundlag, man kunne bruge. Men jeg er da bestemt positiv over for, at vi skal se på det med åbne øjne, siger Venstres forsvarsordfører Ulrik Kragh. Formanden for Folketingets forsvarsudvalg, Helge Adam Møller (K), er også positiv for at udvide styrken, mens Dansk Folkeparti ønsker at afvente en vurdering fra stedet. - For en måneds tid siden lavede vi en regulering og valgte at sende flere folk af sted. Det var vores opfattelse, efter de oplysninger der kom fra regeringen, at det britiske og danske militær skulle lave en vurdering af forholdene dernede. Den vurdering vil vi gerne afvente, inden vi træffer beslutning, siger Peter Skaarup til Ritzau. SF og Det Radikale Venstre er skeptiske, hvis afsendelsen af danske soldater sker uden opfordring fra FN. - Vi er umiddelbart skeptiske. For hver dag der går, bliver det mere og mere påkrævet med en bredt funderet resolution i FN. Før den foreligger, vil vi fortsat være meget skeptiske. Situationen kalder på, at man i FN enes om grundlaget, så det bliver en bred indsats, siger De Radikales forsvarsordfører, Morten Helveg Petersen, der mener, at forløbet efter den militære intervention har været præget af ustabilitet og uro, blandt andet fordi ”indsatsen har været så smalt baseret i forhold til antal lande i koalitionen”. Peter Skaarup mener, at FN og andre lande skal ”tage deres del af ansvaret for at få ro og orden i Irak.” - FN har desværre vist sig ikke at kunne klare den opgave. Men vi mener da, at det ville være positivt, hvis flere lande gik ind i genopbygningsprocessen, siger Peter Skaarup. Mandag ankommer yderligere 42 mand til Camp Eden, hvorfra danskerne opererer i et 60 gange 60 kilometer stort område. Dermed er der mere end 400 danske soldater i Irak, men det er ikke nok til at klare det voksende antal arbejdsopgaver under de vanskelige arbejdsforhold. Også forsvarsminister Svend Aage Jensby (V) er klar til at overveje enten at mindske det danske indsatsområde eller sende flere soldater af sted. /ritzau/