Lokalpolitik

Flertal for Bavnebakkeskolen

Det gamle byråd anbefaler principperne i renovering til 31 millioner kroner

Støv­ring by­råd har run­det det skar­pe hjør­ne på ho­ved­ga­den ved Vi­borg­vej. Ejen­dom­mens skal ri­ves ned og fler­tal­let har nu ved­ta­get at an­be­fa­le prin­cip­per­ne for re­no­ve­rin­gen af den sto­re by­sko­le bag­ved. ar­kiv­fo­to: micha­el byg­bal­le

Støv­ring by­råd har run­det det skar­pe hjør­ne på ho­ved­ga­den ved Vi­borg­vej. Ejen­dom­mens skal ri­ves ned og fler­tal­let har nu ved­ta­get at an­be­fa­le prin­cip­per­ne for re­no­ve­rin­gen af den sto­re by­sko­le bag­ved. ar­kiv­fo­to: micha­el byg­bal­le

STØVRING:- Det er godt med et klart standpunkt af og til. Man lever bedre. Med de ord gik venstremanden Hans Trap Friis på det formentlig næstsidste møde i det gamle Støvring byråd helt og fuldt ind for den nyeste plan om at renovere Bavnebakkeskolen i Støvring by for 31 millioner kroner. Modsat fandt Grete Pedersen (UP), at det var ordkløveri, når socialdemokraterne og den enlige radikale Per Vilsbøll modsatte sig forslaget fra børne- og kulturudvalget om at anbefale principperne i den ny plan til det kommende byråd for Rebild. Et udtryk hun og hendes politiske sidekammerat i byrådssalen, Lise Bech Buje, var enige om, mens diskussionen bølgede fra side til side i byrådssalen. Oprindelig var det Grete Pedersens manglende stemme, der gjorde udsalget, da borgmester Anny Winther tidligere på året fremlagde et forslag om at sælge et mindre stykke jord fra Bavnebakkeskolen, sådan en privat bygherre kunne bygge nyt på hjørnet af Viborgvej og hovedgaden. Entreprenøren tilbød at skolen kunne løse en del af sit pladsproblem ved at leje sig ind i overetagen af den ny ejendom. Men da forslaget faldt ved stemmelighed, fik formanden for teknisk udvalg, Gert Fischer (V) sit forslag igennem om at lave en helt ny lokalplan for hele området med skolen og hjørneejendommen. Også den plan har senest fået sit skud for boven, da byrådet i sidste uge på et hasteindkaldt lukket møde besluttede at købe Viborgvej 1 til nedrivning. Borgmester Anny Winther konstaterede, at der fortsat var et mindretal mod at anbefale Rebild den ny renoveringsplan for Bavnebakkeskolen og spurgte derefter Grete Pedersen, hvad hun mente. - Jeg bakker ud af det, hvis beslutningen betyder, at dem, der fortsætter i Rebild skal kæmpe for denne plan, betonede hun, og Anny Winther konstaterede på den baggrund, at den radikale og socialdemokraterne var imod og forslaget i øvrigt var vedtaget. Hun nævnte selv, at der er mange forhold som Rebild skal tage højde for, når det gælder Bavnebakkeskolen. Erhvervsklassen og 10. klasse blev specielt fremhævet. Formanden for børne- og kulturudvalget, Peder Christensen (V) pegede i sit indlæg på, at Bavnebakken allerede i dag har nået det elevtal, som ellers i den gamle plan først var forudset om tre år. Han så da også frem til det visionsseminar, som Rebilds politikere har aftalt i marts næste år, hvor principperne i skoleudbygningen kunne drøftes. - Det er klart, at man skal tage sig god tid. På den anden side påpegede han også at væksten i elevtallet ser ud til at fortsætter og at Bavnebakkeskolen snart vil runde de 800 elever. Dertil kommer skolens erhvervsklasse og 10. klasse. - To måneder før Støvring lukker, véd vi alle, at det må det ny byråd for Rebild kikke på, konstaterede borgmesteren. Når jeg kommer på Bavnebakkeskolen kan jeg godt se, at især personalefaciliteterne trænger, men det er meget dyrt. 31 millioner kroner er dog noget. Hvorefter byrådet sagde ja til flere private boligprojekter i Støvring by.