Flertal for bilkørsel på strandene

Nordjyderne - og alle andre - skal fortsat kunne køre i bil på landsdelens strande. Et stort flertal i amtsrådet lægger op til, at vestkystkommuner, der ønsker det, kan lave forsøg med at begrænse bilkørslen på udvalgte steder.

Men, der "bør ikke lukkes for den gennemkørende trafik," står der i et forslag til nordjysk turisme- og friluftspolitik, som amtet nu sender ud i offentlig høring. Syv politikere ville ikke forlods være med til at frede den gennemkørende trafik. - Det er o.k., at man kan køre ned til vandet og parkere. Men stranden skal ikke være en slags alternativ motorvej, sagde Henrik Ringbæk Madsen (S). - Folk skal ikke tvinges til at holde ferie på en racerbane, sagde Poul Erik Andreasen (S). Største attraktion De to socialdemokrater blev bakket op af partifællerne Ulla Astman Nielsen og Medzait Ljatifi, den radikale Gunhild Bach Nielsen samt SF'erne Karl Bornhøft og Thomas Krog. Men et flertal på 19 holdt fast i, at amtsrådet i debatoplægget skal sende det signal, at den gennemkørende trafik på strandene ikke bør røres. - Vi har hundredvis af kilometer strand, hvor turisterne kan være uden at kunne se skyggen af en bil, sagde Knud Størup (UP). Inger Støtt (V) kaldte muligheden for at køre på visse strande "en af Nordjyllands største turistattraktioner". Hun og hendes gruppe var i øvrigt kritisk over for den øvrige del af forslaget, som hun kaldte "planøkonomisk, meget restriktiv og fuld af begrænsninger". - Hvorfor skal vi i amtsrådet bestemme, om et hotel i ét område højst må udvide med 50 værelser, mens en kro et andet sted kan lave op til 100 nye værelser? Det bør være markedet og ikke os, der afgør det, sagde hun. Amtsborgmester Orla Hav (S) svarede, at det er mere ærligt, at amtet via den ny turisme- og friluftspolitik melder ud, hvad man vil acceptere i forskellige dele af Nordjylland. - Så ved folk i turisterhvervet, hvad de kan forvente at få godkendt, sagde han.