Skolevæsen

Flertal for børnehavebørn i DUS

SF og Kristendemokraterne er ikke begejstrede

AALBORG:Selvom et flertal i Aalborg Kommunes skole- og kulturudvalg på et ekstraordinært møde valgte at sige ja til forslaget om at give kommende børnehaveklasse-børn mulighed for at starte DUS den 1. april, er SF og Kristendemokraterne ikke begejstrede. De frygter -ifølge udvalgsmedlem Henrik Nielsen (SF) - at det ikke handler så meget om børnenes tarv som om at få løst et kapacitets-problem, og det vil han ikke være med til. - Jeg synes også, at vi skylder at få sagen diskuteret ordentligt igennem med de involverede parter, og derfor vil jeg meget gerne høre, hvad skolebestyrelserne egentlig synes, forklarer han. Henrik Nielsen frygter, at forslaget på sigt vil være med til at indføre en tidligere skolestart, og det er han heller ikke tilhænger af. - Det er så vidtrækkende, at jeg i hvert fald gerne vil have de kommende sammenlægnings-kommuner med, siger han. - Som det ser ud nu, kan man frygte, at børn, som har brug for ekstra hjælp og støtte, kommer til at sidde tilbage i børnehaverne, mens alle de stærkeste starter i DUS. Og det vil skabe en meget uheldig splittelse og presse mange ud i et valg, som jeg har svært ved at se noget som helst positivt i, fremhæver han. - Det er jo en frivillig ordning - både i forhold til institutionerne, skolerne og forældrene. Og jeg har i høj grad tillid til, at forældrene er i stand til at foretage et kvalificeret valg, siger udvalgsmedlem Thomas Kastrup-Larsen (S). Han mener, at modstanderne ser spøgelser, for efter hans opfattelse vil forslaget ikke nødvendigvis føre til en større opsplitning af børnene. - Jeg tror tvært imod, at det kan være en fordel for mange af de børn, som har det lidt svært. Pædagogerne fra børnehaven følger jo med over i DUSen, og ved at begynde lidt tidligere, får de måske en mere rolig start og indkøring i skolesystemet, forklarer han. Kastrup-Larsen håber også, at ordningen på sigt vil skabe bedre plads i kommunens børnehaver og institutioner. - Foreløbig er der jo kun tale om et forsøg, understreger han. - Og derfor mener jeg heller ikke, at vi skal være bange for at prøve noget nyt.