Flertal for center

Et flertal i økonomiudvalget går ind for plejecenter på Kvickly-grunden

Det ny plejecenter skal opføres på Kvickly-grunden. Arkivfoto: Kurt Bering

Det ny plejecenter skal opføres på Kvickly-grunden. Arkivfoto: Kurt Bering

Brønderslev Byråd ventes onsdag at sige ja til opførelse af et nyt plejecenter på Kvickly-grunden i Brønderslevs centrum. Et flertal i økonomiudvalget harsagt ja til placeringen. I økonomiudvalget er der enighed om, at der er behov for et nyt plejecenter i Brønderslev, men der er ikke enighed om placeringen. I ældreomsorgsudvalget kunne Lone Lex (V), Knud Pedersen (V) og Karl Emil Nielsen (DF) ikke anbefale placeringen, og i økonomiudvalget stemte Mikael Klitgaard (V), Jens Arne Hedegaard (V) og Claus Kongsgaard nej til placeringen. Borgmester Lene Hansen (S) siger, at det er vigtigt at komme i gang. - Der har været snakket meget om denne placering. Vi får et topmoderne plejecenter på en central placering. Bedre kan det ikke være, siger Lene Hansen. Det er ideen, at plejecentret skal rumme de mest moderne hjælpemidler, der er på markedet. Der udvikles i disse år mange teknologiske hjælpemidler til ældre. Men der er behov for at afprøve disse hjælpemidler, inden de indbygges i alle boliger. Med henblik på at få erfaringer med, hvad der virker, hvad der kan gøre den ældre mere uafhængig, hvad der hjælper personalet osv., foreslåes indrettet en lejlighed, hvor der bliver mulighed for at afprøve de teknologiske hjælpemidler i hverdagen. Der foreslåes afsat et rammebeløb på 100.000 kr. til investering i disse hjælpemidler i hverdagen. Blandt andet skal der være fjernstyrede vinduer. Det sker, for at øge beboernes mulighed for at være selvhjulpne. Der lægges op til, at der bliver et fjernsyret vindue i hver lejligheds stue, ligesom gardiner kan fjernstyres. Merprisen for fjernstyrede vinduer er 534.000 kr., mens fjernstyrede gardiner koster 50.000 kr. ekstra. der skal gøres klar til loftskinner i alle rum. Det sker for at skåne personalet mod tunge løft. Der bliver 48 pladser på plejecentret, der afløser Risagerlund og Tygelsgadecentret, der tilsammen har 48 pladser. Den samlede pris for boligerne er 77,8 mio. kr. De 400 kvadratmeter servicearealer koster 7,2 mio. kr., mens det koster 8,7 mio. kr. at etablere distriktskontor. Det er Distrikt Vest, der i dag er på Risagerlund, der efter planen skal flytte til det nye plejecenter. - Økonomien kan ikke virke afskrækkende. De 11 mio. kr., kommunen skal af med, svarer kun til halvdelen af det en børnehave koster at opføre. Omkring økonomien fortæller Lene Hansen, at det vil koste kommunen ca. 11 mio. kr. - heri indregnet det indskud, kommunen skal komme med i forbindelse med et projekt på Risagerlund-grunden. Det er Boligforeningen P.M., der skal stå for opførelse af det nye plejecenter, og til gengæld overtager Boligforeningen P.M. Plejecentret Risagerlund og servicedelen på Tygelsgadecentret. Planen er, at der skal etableres 35 nye almene boliger, hvor Risagerlund i dag er. Her skal Brønderslev Kommune indskyde grundkapital. Salget af Risagerlund indbringer 10,8 mio. kr. for kommunen Grundkapitalen for de 35 almene boliger på Risagerlund er en kommunal udgift på 3,8 mio. kr.