Lokalpolitik

Flertal for dispensation

Uenighed omkring dispensation fra lokalplan for Ferren

BLOKHUS:Knap har de sidste dønninger omkring det omdiskutterede byggeri på Ferren lagt sig, inden der påny er røre i vandet. Det kom til udtryk i byrådssalen onsdag aften, hvor Venstres byrådsgruppe var indstillet på at give Thorkild Kristensen Ferieboliger A/S dispensation fra lokalplanen, mens den socialdemokratiske gruppe var imod. Bygherren har søgt om dispensation fra lokalplanen i fire tilfælde. Tennisbanen ønskes flyttet, skorstenene hvidmalede, mere end ét udhus pr. bolig og at kvistene på husene bliver udført med en hældning på under 45 grader. TK A/S har haft et forudgående møde med borgmester Flemming Jansen (V) og kommuneplanlægger Kell Agerbo.Efterfølgende har teknik- og miljøudvalget behandlet ansøgningen, hvor teknisk forvaltning havde udarbejdet et notat, hvoraf det fremgår, at der ikke bør gives dispensation til ændring af taghældingen men udelukkende til de tre øvrige ønsker. Den indstilling valgte et flertal i udvalget af følge, da sagen blev behandlet 26. maj, men det fik Bent Walther til at begære sagen i byrådet. Det kom den onsdag aften, hvor det så det ud til, at Venstres gruppe havde læst på lektien, for i forbindelse med behandlingen læste gruppeformand HenrikC. Pedersen (V) op fra et stykke papir, hvor han gav udtryk for, at han ikke så grund til, at kommunen skulle stille sig i vejen for dispensationen, som Venstre mener, er helt ubetydelig for projektet. - Kommunalbestyrelsen har ret til at beslutte, at der ikke skal laves en nabohøring og den her ændring er af en karakter, at den kunne være afgjort administrativt, sagde Henrik C. Pedersen og fik opbakning fra kollegaen, Bent Walther. - Hvor små sko skal vi egentlig gå i, jeg synes istedet, vi skal glæde os over, at det ser pænt ud, for ellers ville der ikke være så mange, der ville købe husene, og jeg synes, vi skal glæde os over, at der er folk, som vil investere to millioner kroner i et hus i vores kommune, sagde han. Frits Pedersen (S) påpegede, at de mange indsigelser, der kom, da lokalplanforslaget var i offentlig høring, forpligter politikerne til at holde øje med, at lokalplanens betingelser bliver opfyldt. - Jeg mener ikke, vi skal give mere køb på det her, de kendte reglerne, inden de gik i gang, sagde Frits Pedersen. Da MortenMarinus Jørgensen fra Dansk Folkeparti bakkede Venstre op i sprøgsmålet og Leif Stevn (S) var fraværende, var der ingen grund til afstemning, da flertalsbeslutningen for en dispensation var indlysende.