Flertal for erstatning til kræftpatienter

Sund­heds­mi­nis­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) og re­ge­rin­gens mi­nis­ter­ud­valg for kva­li­tet ind­led­te i går en ræk­ke te­ma­mø­der rundt om  i lan­det. Det før­ste møde fandt sted på Skej­by Sy­ge­hus i År­hus .
Foto: Hen­ning Bag­ger/Scan­pix

Sund­heds­mi­nis­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) og re­ge­rin­gens mi­nis­ter­ud­valg for kva­li­tet ind­led­te i går en ræk­ke te­ma­mø­der rundt om i lan­det. Det før­ste møde fandt sted på Skej­by Sy­ge­hus i År­hus . Foto: Hen­ning Bag­ger/Scan­pix

KØBENHAVN:Kræftsyge kan se frem til erstatning oven på de seneste ugers ballade om strålebehandling. Patientforsikringen slår fast, at patienter der lider overlast, fordi sygehusene ikke overholder behandlingsgarantien, kan søge om erstatning. Samtidig vil sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sikre, at også patienter, der har fået deres sager syltet i Sundhedsstyrelsen, kan søge erstatning.- Når vi har en lov, der gælder dem, der er kommet i klemme i behandlingsgarantien ude på sygehusene, så må loven også gælde dem, der er kommet i klemme hos landets øverste sundhedsmyndighed, nemlig Sundhedsstyrelsen, siger sundhedsministeren til Ritzau. I Kræftens Bekæmpelse er der tilfredshed med, at kræftpatienter nu gøres opmærksom på muligheden for erstatning. Det vil lægge et pres på sygehusene til at leve op til garantien, siger formand Frede Olesen. - Vi har nu fået en præcisering af reglerne, og den er så markant, at den vil lægge et voldsomt pres på sygehusene. De bliver nu nødt til at overholde ventetidsgarantien meget nøje, siger Frede Olesen til Ritzau.Muligheden for at søge erstatning har eksisteret siden garantien trådte i kraft i 2001, men det har kun de færreste kræftpatienter været klar over. - Patienterne har ikke tænkt i de her baner. Måske fordi de ikke har kendt muligheden, men også fordi det er svært at afgrænse, hvornår en behandling er acceptabel eller uacceptabel, siger Frede Olesen. Endnu har Kræftens Bekæmpelse ikke noget indtryk af, hvor mange patienter, der vil forsøge at få erstatning, men opfordrer patienterne til i første omgang at henvende sig til deres læge eller sygehusafdeling. Ifølge direktør i Patientforsikringen, Arne Grünfeld, kan regningen blive dyr for samfundet. Han sammenligner med den omstridte Boneloc-sag, hvor hundredvis af patienter, der i 1990’erne blev opereret med hoftecementen Boneloc, søgte om erstatning hos Patientforsikringen. - Hvis det bare drejer sig om 100 sager, der hver koster 100.000 kroner, så er det 10 millioner kroner. Sådan et tal kan det sagtens være, men det kan også blive væsentligt større, fordi vi bliver nødt til at vurdere hver enkelt sag, siger Arne Grünfeld. Det er ikke første gang, Patientforsikringen har behandlet en erstatningssag, der vedrørte regeringens behandlingsgaranti på kræftområdet. I 2005 modtog forsikringen en anmodning fra en patient, der havde ventet på behandling på Københavns Amtssygehus i Herlev. - Der anerkendte vi, at skaden skulle være undgået, og at sygehuset havde et ansvar, fordi man påførte patienten en skade. Vi gav ikke nogen godtgørelse i sagen, da prognosen for sygdommen kun blev meget lidt forringet, siger Patientforsikringens direktør. /ritzau/